Ази, Номхон Далайн Бизнесийн Сургуулиудын Холбоо болон Перегрин Глобал Сервисийн цуврал сургалт зохион байгуулагдана.

Ази, Номхон Далайн Бизнесийн Сургуулиудын Холбоо болон Перегрин Глобал Сервис нь хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бизнесийн сургуулийн удирдлага, эрдэмтэн багш нарт зориулан оюутнууддаа зөөлөн ур чадвар, манлайллын ур чадвар, карьертаа бэлтгэх бусад ур чадварыг суулгах сэдэв дээр төвлөрсөн интерактив сургалтыг 6, 7-р сард цувралаар зохион байгуулна.


Ази, Номхон Далайн Бизнесийн Сургуулиудын Холбооны (болон бусад) бизнесийн сургуулиуд бүх сургалтад үнэгүй хамрагдах боломжтой. ЭНД дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцаж бүртгүүлнэ үү.

Webinar 1-т ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү

Webinar 2-т ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү

Webinar 3-т 
ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү

Webinar 4-т ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү