АХИЦ ДЭВШЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ ТАТАЖ АВАХ

Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиуд жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-оос өмнө ахиц дэвшлийн тайланг зөвлөмжийн дагуу БМИҮЗ-ийн ажлын албанд файлаар болон хэвлэн ирүүлж байна уу.