Ач анагаах ухааны их сургуулийн “Нүүр ам судлал” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.

Ач анагаах ухааны их сургуулийн “Нүүр ам судлал” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.