Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн ээлжит уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн ээлжит уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.