Бичил сургалтын талаарх түгээмэл ойлголтууд

"Бичил сургалтын талаарх түгээмэл ойлголтууд" ЮНЕСКО-оос эрхлэн гаргасан гарын авлагыг Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл орчуулав. Гарын авлагатай доорх холбоосоор танилцана уу.

LAST_Microcredentials_UNESCO_last_edited_version.pdf