БМИҮЗ, СЭЗИС ХАМТРАН ТУРШЛАГА ХУВААЛЦАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Их, дээд сургуулиудын удирдлагууд, багш нар та бүхнийг Америкийн Нэгдсэн Улсын Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын байгууллага "Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэх зөвлөл (ACBSP)-өөр Санхүү, Эдийн Засгийн Их Сургууль ахисан түвшинд магадлан итгэмжлэгдсэн туршлагаа Монгол Улсын их, дээд сургуулиудад хуваалцах, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, түүний хэрэгжилт, ач холбогдлын талаар их, дээд сургуулийн удирдлагуудын санал бодлыг сонсох, туршлага солилцох уулзалтад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.