Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины 2022 оны 2 дахь дугаар хэвлэгдэн гарлаа

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины 2022 оны 2 дахь дугаар бэлэн боллоо. Энэ дугаарт ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд зориулан магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, хөтөлбөрийн мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна.