"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" сонины 4-р улирлын дугаартай танилцана уу.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албанаас улирал тутам эрхлэн гаргадаг "БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" сонины шинэ дугаар та бүхэнд онлайнаар хүрч байна.