Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонин №3

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албанаас улирал тутам эрхлэн гаргадаг "БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" сонины шинэ дугаар та бүхэнд онлайнаар хүрч байна.