" БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авч эхэллээ.

" БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авч эхэллээ. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон редакцийн зөвлөлтэй дараах холбоосоор http://mncea.edu.mn/.../%D1%81%D1%8D%D1%82%D0%B3%D2%AF.../ танилцана уу.