Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албанаас Үндэсний мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албанаас Үндэсний мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа.Уулзалтад 55 их, дээд сургуулийн 64 сургалтын албаны дарга, мэргэжилтнүүд эрдмийн зэрэг хүлээн зөвшөөрөх, кредит дүйцүүлэх асуудлаар мэдээлэл авч, санал бодлоо солилцон оролцлоо.