Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн дэргэдэх Үндэсний мэдээллийн төвийн нээлтийн талаар Үндэсний мэдээллийн төвүүдийн Ази Номхон далайн бүсийн сүлжээ онцолжээ.

https://apnnic.net/news/strengthening-the-higher-education-sector-in-mongolia-supporting-the-establishment-of-mongolias-national-information-center/?fbclid=IwAR3LilqXftvocP0RGRI7dwDySfNxDwH6FhBo4NICav5Q-deqgA5ehY4y8xw