Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл CallPro үйлчилгээг нэвтрүүллээ

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн мэргэжилтнүүдтэй хариуцсан чиглэлийн дагуу холбогдож мэдээлэл авах боломжтой боллоо. /Зурагт үзүүлсэн зааврын дагуу холбогдоно уу./