БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР - ЁС ЗҮЙН ЖИЛ 2022 - ОНЧ ҮГ 6

Боловсролын салбар 2022 оныг ёс зүйн жил болгон зарласантай холбогдуулан Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс өдөр бүр боловсрол, ёс зүйн холбогдолтой онч үгсийг Монгол бичгээр хүргэж байхаар болсон билээ. 

Өнөөдрийн онч үг: