Боловсролын шинэчлэл үзэсгэлэнд урьж байна.

“Боловсрол шинэчлэл-2022” үзэсгэлэн яармагт Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл оролцон Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ, магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтын хөтөлбөрүүдээ сурталчлан танилцуулж оролцох болно. Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.