Дорж СҮНЖИДМАА

Албан тушаал: Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Нягтлан бодогч - Эдийн засагч

Цол: Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч, татварын мэргэшсэн зөвлөх, аудитор

Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр

Төгссөн сургууль: Хөдөө Аж Ахуйн Их сургууль

Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан, Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан, Алтан гадас одон