Дундговь аймаг дахь МСҮТ байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орж хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх үйл ажиллагаа 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна.

Дундговь аймаг дахь МСҮТ байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орж хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх үйл ажиллагаа 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Шинжээчийн баг төгсөгч, ажил олгогчид, суралцагчид, багш нартай цахим уулзалтуудыг хийж байна.