Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комисс хуралдаж байна.

Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комисс хуралдаж, сургалтын байгууллагад хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчийн багийн үнэлгээ, дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэр гарган ажиллаж байна.