Дээд боловсролын салбарын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Дээд боловсролын салбарын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилттой танилцана уу.