Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт