Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт