“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” ОУЭШХ зохион байгуулагдаж байна.

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” ОУЭШХ-ын салбар хуралдаанууд амжилттай үргэлжилж байна. 

I салбар хуралдаан: "ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГО БА МЕНЕЖМЕНТ" Чиглүүлэгчээр: Я.Шийлэгмаа, МУБИС, Эрдэм шинжилгээ, инновацын албаны дарга, докторЦ.Лувсандорж, МУБИС, МБУС-ийн Дидактикийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор.

II салбар хуралдаан: "ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ" Чиглүүлэгчээр: Б.Оюунцэцэг, БМИҮЗ, Магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч Н.Түмэнжаргал, БМИҮЗ, Мэргэжилтэн

III салбар хуралдаан: "ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ИРЭЭДҮЙ: ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ХӨГЖИЛ, СУРГАЛТ" Чиглүүлэгчээр: Д.Үүрийнтуяа, МУБИС, Гадаад харилцааны албаны дарга, доктор Ж.Батдэлгэр, МУБИС, СӨБС, Сургалт, арга зүйн төвийн эрхлэгч, профессор.Хуралдаануудад тус хурлын албан ёсны сайтад байгаа заавраар орж үзэх боломжтой: https://qahe.msue.edu.mn/Registration/Instructions