Дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн хаалтын үйл ажиллагаа болно.


Дээд боловсролын салбарт 8 жилийн турш үр шимээ өгч, чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог хөгжүүлэх үйлсэд олон талын дэмжлэг үзүүлэн оюутан залуусыг судалгааны ажил бичих хүсэл сонирхолд хөтлөж, судлаач багш нараа чадавхжуулах, шинэ бүтээл, ном, гарын авлага хэвлүүлэн нийтлэхэд дэмжиж, үр өгөөжтэй олон төсөл хэрэгжүүлэн технологийн дэвшилтэт олон лаборатори,танхимуудыг хөгжүүлэхэд сэтгэл санаачлагатай, хамтран ажилласан Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн хамт олонд #ТАЛАРХАЛ илэрхийлье.

Төслийн хаалтын үйл ажиллагаа 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 14.00-16.30-д болох тул төслийн үр шимийг хүртэгч #Дээд боловсролын салбарын эрхэм Та бүхнийг #Талархалаа илэрхийлж хаалтын үйл ажиллагаанд нэгдэхийг #уриалж байна.

#MNCEA #ThankYOU #HERP