Ерөнхий боловсролын сургуулийн туршилтын магадлан итгэмжлэл 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн туршилтын магадлан итгэмжлэл 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийж буй шинжээчийн баг сургуулийн оролцогч талууд болох бага, дунд, ахлах ангийн суралцагчийн төлөөлөл болон багш, эцэг эх, төгсөгчдийн төлөөлөлтэй уулзаж, тэдний санал бодлыг сонсож байна.