ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Ажлын алба магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт ирүүлж, гэрээ байгуулсан зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн Захирлыг хүлээн авч уулзан, санал солилцов.