ЖУРАМ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс баримт бичгийн төсөлд санал авч байна.

Журам, шалгуур, шаардлагын нэрТөсөлтэй таницахСанал өгөх
1. Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журамЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
2. Дээд боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуурЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
3. Дээд боловсролын бакалаврын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуурЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
4. Анагаах ухааны чиглэлийн хөтөлбөрийн тусгай шаардлагаЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
5. Багшийн хөтөлбөрийн тусгай шаардлагаЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
6. Магистрын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх шалгуурЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
7. Докторын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх шалгуурЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ
8. Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуурЭНД ДАРНА УУЭНД ДАРНА УУ