Засагт хан дээд сургуульд шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.Засагт хан дээд сургуульд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна. Тус сургууль 2004, 2009 онд магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд энэ онд 3 дахь удаагаа магадлан итгэмжлүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа юм. Шинжээчид 05 дугаар сарын 12-14-ний өдрүүдэд ажиллана.