Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлтийн чиглэлээр үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл танхимаар хуралдаж, 6 бакалаврын хөтөлбөрийн шинжээчийн багийн үнэлгээ дүгнэлтийг хэлэлцэж байна.

Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлтийн чиглэлээр үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл танхимаар хуралдаж,  бакалаврын 6 хөтөлбөрийн шинжээчийн багийн үнэлгээ дүгнэлтийг хэлэлцэж байна.