Холбоо барих

Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт

Овог нэр

Цол зэрэг

Үндсэн мэргэжил

Ажлын газар

1

Чулуун Алтанцэцэг

Доктор, профессор.

Инженер технологич

СУИМ

2

Лувсанжамц Чулуунбат

Доктор, профессор.

ХАА-н инженер, механик

ХААИС