Канад улс дахь UMAP-ийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулга вебинар зохион байгуулагдана.

Канад улсын Засгийн газраас санхүүжүүлж буй UMAP-н шинэ тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулга вебинарийг Vancouver Community College зохион байгуулна. Энэхүү вебинараар энэ зун Канад улсад явагдах UMAP-н урт болон богино хугацааны бусад хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл авах боломжтой.