Холбоо барих

Сургуулийн нэр

Хяналт

Ангилал

Магадлан

Итгэмжлэлийн байдал

Магадлан итгэмжилсэн байгууллага

1

Г.В Плехоновын нэрэмжит ОХУ-ын эдийн засгийн их сургууль

Төрийн

Их сургууль

2004-2021

ОХУ-ын БШУЯ, Мэргэжлийн хяналтын алба

2Эрхүүгийн Зам харилцааны Улсын их сургуулийн УБ дахь салбар сургуульТөрийн 

Их сургууль