Холбоо барих

Их, дээд сургууль, коллежийн нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Магадлан итгэмжлэлийн давтамж

1

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

2

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

3

Ач Анагаах Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2021.02.10

3 дахь удаагийн  магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна.

4

Газарчин Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

5

Глобал Удирдагч Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

6

Зүүн хүрээ коллеж

Төрийн бус


2017 онд байгуулагдсан,  төгсөлт хийгдээгүй

7

Дархан Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

8

ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн Дээд сургууль (Дархан-Уул)

Төрийн бус

2023.06.26

Анх  удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

9

Дорнод Их Сургууль

Төрийн

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

10

Санхүү Бизнесийн Дээд сургууль

Төрийн бус

2024.12.27

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

11

Засагт Хан Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

12

Боловсрол Соёл Эрх Зүйн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2022.05.10

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

13

Идэр Их Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

14

ИЗОУИС-н харьяа Дүрслэх Урлаг Дизайн Технологийн Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

15

Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

16

Кино Урлагийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

17

Мандах Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.28

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

18

Маргад Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

19

Мон-Алтиус Дээд Сургууль

Төрийн бус

2023.05.26

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

20

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

21

Монгол Улсын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

22

Монгол Улсын Консерватори

Төрийн

2025.05.29

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

23

Монгол Улсын Эрдмийн Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

24

Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургууль

Төрийн

2024.07.03

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

25

Олон Улс Судлалын Дээд Сургууль

Төрийн бус

2021.06.23

3 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна

26

Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн


27

Олон Улсын Эдийн Засаг, Бизнесийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

28

Орхон Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

29

Отгонтэнгэр Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

30

Оточ-Манрамба Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

31

Сан Их Сургууль

Төрийн бус

2024.12.27

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

32

Санхүү, Эдийн Засгийн Их Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

33

Сити Их Сургууль

Төрийн бус

2021.05.26

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

34

Соёл Урлагийн Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

35

Соёл-Эрдэм Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

36

Номэра Дээд сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

37

Техник, Технологийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

38

Технологийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

39

Түшээ Дээд Сургууль

Төрийн бус

2021.06.23

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

40

Төмөр Замын Дээд Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

41

Чингис хаан дээд сургууль

Төрийн бус

2019.06.02

2 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн хугацаа дууссан

42

Улаанбаатарын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

43

Улаанбаатар Эрдэм Их Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

44

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

45

Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

46

Үндэсний Тагнуулын Академи

Төрийн

2025.01.14

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

47

Үндэсний Техникийн Их Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

48

ХААИС-ийн харьяа Ургамал Газар Тариалангийн Агроэкологи, Бизнесийн Сургууль

Төрийн

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

49

Хангай Дээд Сургууль

Төрийн бус

2021.12.22

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

50

ХИС-ийн Харьяа Билиг Дээд Сургууль

Төрийн бус

2022.06.07

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

51

ХИС-ийн Харьяа Далай Ван Дээд сургууль

Төрийн бус

2021.12.22

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн


52

Ховд Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

53

Хөдөлмөр Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургууль

Төрийн бус

2026.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

54

Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

55

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Төрийн

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

56

Хүрээ Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

57

Улаанбаатар Эрдэм их сургуулийн харьяа Эко Ази дээд сургууль

Төрийн бус


2015 онд дээд сургууль болсон, магадлан итгэмжлэлд орж байгаагүй.

58

Хятад Монголын Хамтарсан Олон Улсын Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

59

Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.06.24

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

60

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

61

Шинэ Анагаах Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

62

Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

63

Шинэ Монгол Технологийн Коллеж

Төрийн бус

2025.06.30

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

64

Шихихутуг Их Сургууль

Төрийн бус

2023.01.15

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

65

ШУТИС-ийн харьяа Эрдэнэт Цогцолбор Дээд Сургууль

Төрийн

2024.12.27

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

66

Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

67

Эм Ай Ю Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.05.29

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

68

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

69

Энэрэл Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

70

Этүгэн Их Сургууль

Төрийн бус

2022.06.07

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

71

Рояаль олон улсын дээд сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

72

Монголын менежмент технологийн дээд сургууль

Төрийн бус


2019 онд байгуулагдсан, төгсөлт хийгээгүй.

73

Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургууль

Төрийн бус

2013.06.05

2 дахь МИ-ийг 2019 онд түтгэлзүүлсэн

74

"Дүрслэх урлагийн академи" дээд сургууль

Төрийн

2023.06.26


75

Утга зохиол нийгмийн ажилтны дээд сургууль

Төрийн бус

2016.06.26

2 дахь магадлан итгэмжлэлийн гэрээг цуцалсан

76

Тэнгэр Дээд Сургууль

Төрийн бус

2018.02.05

3 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна

77

Дотоод Хэргийн Их Сургууль

Төрийн

2026.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

78

Аварга Дээд Сургууль

Төрийн бус

2022.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

79

Монголын Үндэсний Их Сургууль

Төрийн бус

2022.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

80

Гурван-Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2019.01.22

3 дахь МИ-ийн процесс явагдаж байгаа

81

Удирдлагын академи

Төрийн

2016.05.26

2 дахь МИ-ийн процесс явагдаж байгаа

82

Раффлекс олон улсын сургууль

Төрийн бус

2020.06.10

МИ-ийн процесс явагдаж байгаа

83

ТТДС-ийн харьяа Монгол Коосэн технологийн коллеж

Төрийн бус

2026.07.08

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

84

Бурхан шашны дээд сургууль

Төрийн бус

Анх удаа

МИ-ийн процесс явагдаж байгаа

85

Хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль

Төрийн бус

2022.07.08

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

86

Урлах эрдмийн дээд сургууль

Төрийн бус

Анх удаа

МИ-ийн процесс явагдаж байгаа

87

Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академийн УБ дахь салбар сургууль

/Гадаад хөрөнгө оруулалттай сургууль

Төрийн бус

2004-2021

ОХУ-ын БШУЯ, Мэргэжлийн хяналтын алба

88

Эрхүүгийн Зам харилцааны Улсын их сургуулийн УБ дахь салбар сургууль

/Гадаадын хөрөнгө оруулалттай сургууль

Төрийн бус

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Тайлбар

1

Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж

Төрийн

2021.06.23

Хүчинтэй

2

Монгол-Солонгосын политехник коллеж

Төрийн

2021.12.22

Хүчинтэй

3

Хангай Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2022

Хүчинтэй

4

Баянхонгор аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.01

Хүчинтэй

5

Завхан аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

6

Дархан-Уул аймаг дахь Уул уурхай-Эрчим хүчний политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

7

Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараа сум дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.01

Хүчинтэй

8

Хэнтий аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

9

Сүхбаатар аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2024.06.19

Хүчинтэй

10

Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.05.14

Хүчинтэй

11

Дархан-Уул аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.19

Хүчинтэй

12

Шинэ иргэншил Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2024.02.28

Хүчинтэй

13

Их засаг мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2024.06.10

Хүчинтэй

14

Хүнс, технологийн политехник коллеж

Төрийн бус

2024.05.14

Хүчинтэй

15

Төв аймгийн Баянчандмань сум дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.05.14

Хүчинтэй

16

Техник технологийн политехник коллеж

Төрийн бус

2024.06.18

Хүчинтэй

17

Барилгын политехник коллеж

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

18

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллеж

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

19

Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

20

Архангай аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

21

Гурвантамир мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2025.06.30

Хүчинтэй

22

Налайх дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

23

Орхон аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

24

Төв аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

25

Сэлэнгэ аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.06.30

Хүчинтэй

26

Дорнод аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.01.20

Хүчинтэй

27

Дорноговь аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.01.20

Хүчинтэй

28Төв аймгийн Эрдэнэ сум дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
29Герман Монголын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
30Төмөр замын политехник коллежТөрийн2026.07.08Хүчинтэй

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Тайлбар

1

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

2

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Оюуны ундраа цогцолбор сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

3

Говьсүмбэр аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 5 дугаар сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

4

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

Жич: Магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байгаа гэдэг нь магадлан итгэмжлэлийн хугацаа албан ёсоор дуусаагүй байгааг илтгэнэ.