Холбоо барих

Их, дээд сургууль, коллежийн нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Магадлан итгэмжлэлийн давтамж

1

Аварга Дээд Сургууль

Төрийн бус

2022.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

2

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

3

Ач Анагаах Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2021.02.10

3 дахь удаагийн  магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна.

4Боловсрол, Соёл Эрх зүйн Дээд СургуульТөрийн бус
2022.05.102 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
5Бурхан Шашны Дээд СургуульТөрийн бусАнх удааМагадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байгаа

6

Газарчин Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

7

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

8

Гурван-Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2019.01.22

3 дахь удаагийн  магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна.

9

Дархан Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

10

Дорнод Их Сургууль

Төрийн

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

11

Дотоод Хэргийн Их Сургууль

Төрийн

2026.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

12

Дүрслэх Урлагийн Академи Дээд Сургууль

Төрийн

2023.06.26

13

Засагт Хан Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

14Зүүн Хүрээ КоллежТөрийн бус2017 онд байгуулагдсан, төгсөлт хийгдээгүй
15Идэр Их СургуульТөрийн бус2024.07.033 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

16

ИЗОУИС-н харьяа Дүрслэх Урлаг Дизайн Технологийн Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

17

Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

18

Кино Урлагийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

19

Мандах Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.28

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

20

Маргад Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

21

Мон-Алтиус Дээд Сургууль

Төрийн бус

2023.05.26

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

22

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

23

Монгол Улсын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

24

Монгол Улсын Консерватори

Төрийн

2025.05.29

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

25

Монгол Улсын Эрдмийн Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

26

Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургууль

Төрийн

2024.07.03

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

27Монголын Менежмент Технологийн Дээд СургуульТөрийн бус2019 онд байгуулагдсан, төгсөлт хийгээгүй
28Монголын Үндэсний Их СургуульТөрийн бус2022.07.083 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
29Нийгэм Сэтгэл Судлалын Дээд СургуульТөрийн бус2013.06.052 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна
30Номэра Дээд СургуульТөрийн бус2024.07.033 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

31

Олон Улс Судлалын Дээд Сургууль

Төрийн бус

2021.06.23

3 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна

32

Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

33

Олон Улсын Эдийн Засаг, Бизнесийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

34

Орхон Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

35

Отгонтэнгэр Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

36

Оточ-Манрамба Их Сургууль

Төрийн бус

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

37Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академийн УБ дахь салбар сургууль /Гадаад хөрөнгө оруулалттай сургуульТөрийн бус2004-2021ОХУ-ын БШУЯ, Мэргэжлийн хяналтын алба
38Раффлес Олон Улсын СургуульТөрийн бус2020.06.10МИ-ийн процесс явагдаж байгаа
39Рояаль Олон Улсын Дээд СургуульТөрийн бус2023.06.26Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

40

Сан Их Сургууль

Төрийн бус

2024.12.27

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

41Санхүү Бизнесийн Дээд СургуульТөрийн бус2024.12.272 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

42

Санхүү, Эдийн Засгийн Их Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

43

Сити Их Сургууль

Төрийн бус

2021.05.26

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

44

Соёл Урлагийн Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

45

Соёл-Эрдэм Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

46

Техник, Технологийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

47

Технологийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

48

Төмөр Замын Дээд Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

49ТТДС-ын харьяа Монгол Коосэн технологийн коллежТөрийн бус2026.07.08Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
50Тэнгэр Дээд СургуульТөрийн бус2018.02.053 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байна
51Удирдлагын АкадемиТөрийн2026.12.282 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
52Улаанбаатар Эрдэм Их сургуулийн харьяа Эко Ази Дээд СургуульТөрийн бус2015 онд дээд сургууль болсон, магадлан итгэмжлэлд орж байгаагүй

53

Улаанбаатар Эрдэм Их сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

54

Улаанбаатарын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

55

Урлах Эрдмийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

Анх удаа

МИ-ийн процесс явагдаж байгаа

56Утга Зохиол Нийгмийн Ажилтны Дээд СургуульТөрийн бус2016.06.262 дахь магадлан итгэмжлэлийн гэрээг цуцалсан

57

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

58

Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

59

Үндэсний Тагнуулын Академи

Төрийн

2025.01.14

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

60

Үндэсний Техникийн Их Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

61

ХААИС-ийн харьяа Ургамал Газар Тариалангийн Агроэкологи, Бизнесийн Сургууль

Төрийн

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

62

Хангай Дээд Сургууль

Төрийн бус

2021.12.22

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

63

ХИС-ийн Харьяа Билиг Дээд Сургууль

Төрийн бус

2022.06.07

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

64

ХИС-ийн Харьяа Далай Ван Дээд сургууль

Төрийн бус

2021.12.22

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

65ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн Дээд сургууль /Дархан-Уул/Төрийн бус2023.06.26Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

66

Ховд Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

67

Хөдөлмөр Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургууль

Төрийн бус

2026.07.08

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

68

Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Төрийн

2023.06.26

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

69

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Төрийн

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

70Хүмүүнлэгийн Ухааны Их СургуульТөрийн бус2023.06.263 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
71Хүний Нөөцийн Удирдлагын Дээд СургуульТөрийн бус2022.07.08Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

72

Хүрээ Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

73

Хятад Монголын Хамтарсан Олон Улсын Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

74

Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.06.24

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

75Чингис Хаан Дээд сургуульТөрийн бус2019.06.022 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлийн хугацаа дууссан

76

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль

Төрийн

2023.06.20

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

77

Шинэ Анагаах Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

78

Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

79

Шинэ Монгол Технологийн Коллеж

Төрийн бус

2025.06.30

Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

80

Шихихутуг Их Сургууль

Төрийн бус

2023.01.15

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

81

ШУТИС-ийн харьяа Эрдэнэт Цогцолбор Дээд Сургууль

Төрийн

2024.12.27

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

82

Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.06.30

3 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

83

Эм Ай Ю Дээд Сургууль

Төрийн бус

2025.05.29

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

84

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

Төрийн бус

2024.06.18

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

85

Энэрэл Дээд Сургууль

Төрийн бус

2024.07.03

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

86

Этүгэн Их Сургууль

Төрийн бус

2022.06.07

2 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдсэн

87

Эрхүүгийн Зам харилцааны Улсын их сургуулийн УБ дахь салбар сургууль

/Гадаадын хөрөнгө оруулалттай сургууль

Төрийн бус

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Тайлбар

1

Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж

Төрийн

2021.06.23

Хүчинтэй

2

Монгол-Солонгосын политехник коллеж

Төрийн

2021.12.22

Хүчинтэй

3

Хангай Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2022

Хүчинтэй

4

Баянхонгор аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.01

Хүчинтэй

5

Завхан аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

6

Дархан-Уул аймаг дахь Уул уурхай-Эрчим хүчний политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

7

Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараа сум дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.01

Хүчинтэй

8

Хэнтий аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

9

Сүхбаатар аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2024.06.19

Хүчинтэй

10

Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.05.14

Хүчинтэй

11

Дархан-Уул аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.19

Хүчинтэй

12

Шинэ иргэншил Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2024.02.28

Хүчинтэй

13

Их засаг мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2024.06.10

Хүчинтэй

14

Хүнс, технологийн политехник коллеж

Төрийн бус

2024.05.14

Хүчинтэй

15

Төв аймгийн Баянчандмань сум дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.05.14

Хүчинтэй

16

Техник технологийн политехник коллеж

Төрийн бус

2024.06.18

Хүчинтэй

17

Барилгын политехник коллеж

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

18

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллеж

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

19

Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

20

Архангай аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

21

Гурвантамир мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2025.06.30

Хүчинтэй

22

Налайх дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

23

Орхон аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

24

Төв аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

25

Сэлэнгэ аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.06.30

Хүчинтэй

26

Дорнод аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.01.20

Хүчинтэй

27

Дорноговь аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.01.20

Хүчинтэй

28Төв аймгийн Эрдэнэ сум дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
29Герман Монголын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
30Төмөр замын политехник коллежТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
31Говь-Алтай аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.12.28Хүчинтэй
32Дундговь аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.12.28Хүчинтэй

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Тайлбар

1

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

2

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Оюуны ундраа цогцолбор сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

3

Говьсүмбэр аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 5 дугаар сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

4

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

Жич: Магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байгаа гэдэг нь магадлан итгэмжлэлийн хугацаа албан ёсоор дуусаагүй байгааг илтгэнэ.