Холбоо барих

Их, дээд сургууль, коллежийн нэрс  МИ-сэн он Дуусах хугацаа Магадлан итгэмжлэлийн давтамж
1 Аварга дээд сургууль 2022.10.31 2027.10.31 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
2 Ач Анагаах Ухааны Их Сургууль 2011.02.10 2021.02.10 МИ-ийн процесс явагдаж байгаа 
3 АШУҮИС /Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль/ 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
4 Боловсрол Соёл Эрх Зүйн Дээд Сургууль 2017.05.10 2022.05.10 МИ-ийн процесс явагдаж байгаа 
5 Бурхан шашны дээд сургууль 2022.10.31 2023.10.31 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
6 Глобал Удирдагч Их Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
7 Гурван-Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургууль  2022.10.31 2023.10.31 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
8 Дархан Дээд Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
9 ДХИС /Дотоод хэргийн их сургууль/ 2021.06.07 2026.07.08 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
10 Засагт Хан Дээд Сургууль 2020.06.30 2025.06.30 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
11 Идэр Их Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
12 ИЗОУИС /Их засаг олон улсын их сургууль/ 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
13 ИЗОУИС-ийн харьяа Дүрслэх урлаг дизайн Технологийн Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
14 Кино Урлагийн Дээд Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
15 Мандах Их Сургууль 2018.06.28 2023.06.28 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
16 Мон-Алтиус Дээд Сургууль 2018.05.26 2023.05.26 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
17 Монгол Улсын Их Сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
18 Монгол Улсын Консерватори 2020.05.29 2025.05.29 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
19 Монгол Улсын Эрдмийн Их Сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
20 Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
21 Монгол улсын боловсролын их сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
22 Монголын үндэсний их сургууль 2021.07.08 2022.07.08 МИ-ийн процесс явагдаж байгаа 
23 Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургууль 2008.06.05 2013.06.05 МИ-ийн процесс явагдаж байгаа 
24 Олон Улс Судлалын Дээд Сургууль  2022.10.31 2027.10.31 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
25 Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
26 Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн  их сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
27 Орхон Их Сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
28 Отгонтэнгэр Их Сургууль 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
29 Оточ Манрамба Их Сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
30 Рояаль олон улсын их сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
31 Сан Их Сургууль 2019.12.27 2024.12.27 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
32 Санхүү бизнесийн дээд сургууль 2019.12.27 2024.12.27 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
33 Санхүү, Эдийн Засгийн Их Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
34 Сити Их Сургууль 2011.05.26 2021.05.26 МИ-ийн процесс явагдаж байгаа 
35 Соёл Эрдэм Дээд Сургууль 2020.06.30 2025.06.30 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
36 Соёл урлагийн их сургууль 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
37 Техник технологийн дээд сургуулийн харьяа Монгол Коосэн Технологийн коллеж 2021.07.08 2026.07.08 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
38 Техник, Технологийн Дээд Сургууль 2019.06.18 2024.06.18 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
39 Технологийн Дээд Сургууль 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
40 Төмөр Замын Дээд Сургууль 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
41 Тэнгэр Дээд Сургууль 2022.10.31 2027.10.31 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
42 Удирдлагын академи 2021.12.28 2026.12.28 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
43 Улаанбаатар Эрдэм Их Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
44 Урлах эрдмийн дээд сургууль Анх удаа МИ-ийн процесс явагдаж байгаа 
45 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
46 Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
47 Үндэсний Тагнуулын Академи 2020.01.14 2025.01.14 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
48 Үндэсний Техникийн Их Сургууль 2019.06.18 2024.06.18 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
49 Хангай Дээд Сургууль 2022.10.31 2027.10.31 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
50 ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн Дээд сургууль (Дархан-Уул) 2018.06.26 2023.06.26 Анх  удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
51 ХНХДС /Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль/ 2021.07.08 2026.07.08 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
52 Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
53 ХУИС /Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль/ 2018.06.26 2023.06.26 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
54 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Билиг дээд сургууль 2011.06.07 2022.06.07 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
55 Хүрээ мэдээлэл холбоо, технологийн дээд сургууль 2019.06.18 2024.06.18 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
56 Хятад Монголын Хамтарсан Олон Улсын Дээд Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
57 Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль 2019.06.24 2024.06.24 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
58 Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 2018.06.20 2023.06.20 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
59 Шинэ Анагаах Ухааны Их Сургууль 2019.06.18 2024.06.18 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
60 Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
61 Шинэ Монгол Технологийн Коллеж 2020.06.30 2025.06.30 Анх удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
62 Шихихутуг Их Сургууль 2018.01.15 2023.01.15 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
63 ШУТИС-ийн харьяа Эрдэнэт Цогцолбор Дээд Сургууль 2019.12.27 2024.12.27 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
64 Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль 2020.06.30 2025.06.30 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
65 Эм Ай Ю Дээд Сургууль 2020.05.29 2025.05.29 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
66 Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль 2019.06.18 2024.06.18 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
67 Энэрэл Дээд Сургууль 2019.07.03 2024.07.03 Хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
68 Этүгэн Их Сургууль 2022.10.31 2027.10.31 Гурван удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
69 Г.В Плехановын нэрэмжит Оросын Эдийн засгийн их сургуулийн Улаанбаатр хотын салбар сургууль 2004-2021 ОХУ-ын БШУЯ-ны Мэргэжлийн хяналтын алба

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Тайлбар

1

Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж

Төрийн

2021.06.23

Хүчинтэй

2

Монгол-Солонгосын политехник коллеж

Төрийн

2021.12.22

Хүчинтэй

3

Хангай Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2022

Хүчинтэй

4

Баянхонгор аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.01

Хүчинтэй

5

Завхан аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

6

Дархан-Уул аймаг дахь Уул уурхай-Эрчим хүчний политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

7

Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараа сум дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.01

Хүчинтэй

8

Хэнтий аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.10

Хүчинтэй

9

Сүхбаатар аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2024.06.19

Хүчинтэй

10

Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.05.14

Хүчинтэй

11

Дархан-Уул аймаг дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.06.19

Хүчинтэй

12

Шинэ иргэншил Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2024.02.28

Хүчинтэй

13

Их засаг мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2024.06.10

Хүчинтэй

14

Хүнс, технологийн политехник коллеж

Төрийн бус

2024.05.14

Хүчинтэй

15

Төв аймгийн Баянчандмань сум дахь политехник коллеж

Төрийн

2024.05.14

Хүчинтэй

16

Техник технологийн политехник коллеж

Төрийн бус

2024.06.18

Хүчинтэй

17

Барилгын политехник коллеж

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

18

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллеж

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

19

Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

20

Архангай аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

21

Гурвантамир мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн бус

2025.06.30

Хүчинтэй

22

Налайх дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

23

Орхон аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

24

Төв аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2025.06.30

Хүчинтэй

25

Сэлэнгэ аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.06.30

Хүчинтэй

26

Дорнод аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.01.20

Хүчинтэй

27

Дорноговь аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Төрийн

2026.01.20

Хүчинтэй

28Төв аймгийн Эрдэнэ сум дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
29Герман Монголын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
30Төмөр замын политехник коллежТөрийн2026.07.08Хүчинтэй
31Говь-Алтай аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.12.28Хүчинтэй
32Дундговь аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвТөрийн2026.12.28Хүчинтэй

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэрс

Өмчийн хэлбэр

Дуусах хугацаа

Тайлбар

1

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

2

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Оюуны ундраа цогцолбор сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

3

Говьсүмбэр аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 5 дугаар сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

4

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургууль

Төрийн

2025.05.29

Хүчинтэй

Жич: Магадлан итгэмжлэлийн процесс явагдаж байгаа гэдэг нь магадлан итгэмжлэлийн хугацаа албан ёсоор дуусаагүй байгааг илтгэнэ.