Холбоо барих

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд 2004 оноос хойш нийт 393 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж 225 хөтөлбөрийн хүчинтэй хугацаа дуусаж 168 хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байна.

Магадлан итгэмжлэл нь хүчинтэй байгаа хөтөлбөрийг сургуулиар нь авч үзвэл нийт 24 сургуулийн 168 хөтөлбөрөөс 80% нь төрийн өмчийн, 20% нь төрийн бус өмчийн сургуулийн хөтөлбөр эзэлж байна. Эдгээр хөтөлбөрөөс 5 хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаар нь магадлан итгэмжилсэн байна.  

Төрийн өмчийн их дээд сургуулиас ШУТИС, МУИС, МУБИС, АШУҮИС-ын хөтөлбөрүүд нийт хөтөлбөрийн 56,2% -ийг эзэлж тэргүүлж байна. Төрийн бус өмчийн сургуулиас Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Отгонтэнгэр их сургууль, Олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн 5-6 хөтөлбөрүүд магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Хөтөлбөрүүдийг давтамжаар харвал 2-оос 3 удаа давтан магадлан итгэмжлэгдсэн нийт 16 сургуулийн 31 хөтөлбөр байна.

Хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэлийн индексээр нь ангилвал  бакалаврын 80 индекстэй 122 хөтөлбөр, магистрын 6 индекстэй 6 хөтөлбөр, докторын 2 индекстэй 2 хөтөлбөр байна. Өөрөөр хэлбэл нийтдээ 88 индекстэй хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байгаа хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 72 байгууллага магадлан итгэмжлэлийн хугацаа хүчинтэй байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн Дээд боловсролын сургалтын 72 байгууллагын 47.2 хувь нь их сургууль, 50.0 хувь нь дээд сургууль, 2.8 хувь нь коллежийн ангилалд багтаж байна.

Сүүлийн гурван жилд 51 сургууль Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаа сунгаж дахин магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Та энэхүү хүснэгтээс сургууль, хөтөлбөрийн нэр, индекс, хүчинтэй хугацаа мөн тухайн хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэхэд ажилласан зохицуулагч зэргээр өөрт хэрэгцээтэй мэдээллийг ялган харах боломжтой.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ-ийн давтамж

Магадлан итгэмжлэлийн дуусах хугацаа

1

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Сувилахуй

D091301

2

2022.11.06

2

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Зоо инженер, технологи

D081104

1

2023.01.15

3

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Агрономи

D081101

1

2023.01.15

4

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

1

2023.01.15

5

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

2

2023.06.20

6

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нийгмийн эрүүл мэнд

D091801

2

2023.06.20

7

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Эм зүй

D091601

2

2023.06.20

8

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Био-анагаах ухаан

D091401

2

2023.06.20

9

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2

2023.06.20

10

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2

2023.06.20

11

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

D071201

1

2023.06.20

12

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрийн экологи

D071202

1

2023.06.20

13

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Архитектур

D073101

1

2023.06.20

14

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Шим тэжээл судлал

D072102

1

2023.06.20

15

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

D072302

1

2023.06.20

16

Монгол улсын их сургууль

Электроник

D071401

1

2023.06.26

17

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

1

2023.06.26

18

Монгол улсын их сургууль

Компьютерийн сүлжээ

D061201

1

2023.12.19

19

Монгол улсын их сургууль

Газар зүй

D053202

1

2023.12.19

20

Монгол улсын их сургууль

Газар зохион байгуулалт

D053211

1

2023.12.19

21

Монгол улсын их сургууль

Геологи

D053203

1

2023.12.19

22

Монгол улсын их сургууль

Физик

D053301

1

2023.12.19

23

Монгол улсын их сургууль

Экологи

D052101

1

2023.12.19

24

Монгол улсын их сургууль

Математик

D054101

1

2023.12.19

25

Монгол улсын их сургууль

Биологи

D051101

1

2023.12.19

26

Монгол улсын их сургууль

Биотехнологи

D051202

1

2023.12.19

27

Соёл Урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/

D011404

1

2023.12.19

28

Соёл Урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн/

D011404

1

2023.12.19

29

Дорнод их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2023.12.19

30

Отгонтэнгэр их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

1

2023.12.19

31

Соёл Урлагийн их сургууль

Уран зураг

D021301

1

2023.12.19

32

Соёл Урлагийн их сургууль

Зураг авалт

D021101

1

2023.12.19

33

Соёл Урлагийн их сургууль

Бүжгийн урлаг

D021507

1

2023.12.19

34

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

35

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Маркетингийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

36

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Мэдээллийн системийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

37

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Хүний нөөцийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

38

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Олон улсын бизнесийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

39

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/

D041302

1

2023.12.19

40

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/ Харилцаа холбооны менежмент/

D041302

1

2023.12.19

41

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент/

D041302

1

2023.12.19

42

Монгол улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

Е04110101

1

2024.04.17

43

Монгол улсын их сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.04.17

44

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Санхүү

D041201

1

2024.04.17

45

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.04.17

46

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

1

2024.04.17

47

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Гадаад хэлний орчуулга/Солонгос хэл/

D023101

1

2024.04.30

48

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Байгаль орчны хяналт үнэлгээ

E07120104

1

2024.04.30

49

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Химийн технологи

D071102

1

2024.06.20

50

Төмөр замын дээд сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

1

2024.06.20

51

Төмөр замын дээд сургууль

Барилгын инженер

D073202

1

2024.06.20

52

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Электроник

D071401

1

2024.06.20

53

Төмөр замын дээд сургууль

Авто инженер

D071601

1

2024.06.20

54

Төмөр замын дээд сургууль

Төмөр замын цахилгаан холбоо, телемеханик

D071403

1

2024.06.20

55

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нийгмийн ажил

D092301

1

2024.06.20

56

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Хөдөлгөөн засал

D091501

1

2024.06.20

57

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нүүр ам судлал

D091101

3

2024.06.20

58

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Биотехнологи

D051202

2

2024.06.20

59

Монгол улсын их сургууль

Хими

D053101

1

2024.06.20

60

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Олон улсын харилцаа

D022204

1

2024.06.21

61

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/

D023101

2

2024.06.21

62

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/

D023101

1

2024.06.21

63

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрлэлийн дизайн

D021203

1

2024.06.21

64

Соёл Урлагийн их сургууль

Дуулах урлаг

D021503

2

2024.06.21

65

Их засаг олон улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

1

2024.06.21

66

Мандах их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

3

2024.06.21

67

Монгол улсын их сургууль

Банк

D041203

1

2024.06.21

68

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.06.21

69

Төмөр замын дээд сургууль

Зүтгүүрийн аж ахуй

D104101

1

2024.06.21

70

Төмөр замын дээд сургууль

Вагоны аж ахуй

D104102

1

2024.06.21

71

Дотоод хэргийн их сургууль

Гэмт явдал судлал-эрх зүй

Е10320101

1

2024.06.21

72

Монгол улсын их сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

D011402

1

2024.06.21

73

Отгонтэнгэр их сургууль

Боловсрол судлал

F01110101

1

2024.06.21

74

Шихихутуг их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2024.06.20

75

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Цахилгаан холбоо

D061901

3

2024.06.21

76

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Утасгүй холбоо

D061902

2

2024.06.21

77

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

1

12/26/2024

78

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

1

2024.12.26

79

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Программ хангамж

D061302

1

2024.12.26

80

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Системийн аюулгүй байдал

D061202

1

2024.12.26

81

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Сүлжээний технологи

D061903

1

2024.12.26

82

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Программ хангамж

D061302

1

2024.12.26

83

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Анагаах ухаан

D091201

2

2022.09.30

84

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

2

2023.09.30

85

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, математикийн боловсрол /Мэдээлэл зүй

D011401

2

2023.09.30

86

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол

D011407

2

2025.06.04

87

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

3

2025.06.04

88

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол
/ хөгжмийн /

D011404

1

2025.06.04

89

Ховд их сургууль /Баян-Өлгий салбар сургууль/

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2025.06.04

90

Ховд их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2025.06.04

91

Ховд их сургууль /Баянг-Өлгий салбар сургууль/

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

1

2025.06.04

92

Ховд их сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

1

2025.06.04

93

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

94

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Эдийн засаг

D031101

1

2025.06.04

95

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

96

Дотоод хэргийн их сургууль

Шүүх шинжилгээ- эрх зүй

D103204

1

2025.06.04

97

Дотоод хэргийн их сургууль

Хилийн алба- эрх зүй

D103802

1

2025.06.04

98

Дотоод хэргийн их сургууль

Цагдаагийн ажил- эрх зүй

D103201

1

2025.06.04

99

Дотоод хэргийн их сургууль

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл- эрх зүй

D103202

1

2025.06.04

100

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Эх барихуй

D091302

1

2025.06.04

101

Монгол улсын их сургууль

Биологи

F05110101

2

2025.06.04

102

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хүнсний инженерчлэл

D072101

1

2025.06.04

103

Монгол улсын их сургууль

Бизнесийн менежмент

E04130201

1

2025.06.04

104

Отгонтэнгэр их сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

1

2025.06.04

105

Эм Ай Ю дээд сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

1

2021.06.04

106

Отгонтэнгэр их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2025.06.04

107

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, биеийн тамирын боловсрол

D011410 

1

2025.06.16

108

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол

D011406

1

2025.06.16

109

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, насан туршийн боловсрол

D011405

1

2025.06.16

110

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /орос хэл/

D011409

1

2025.06.16

111

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /хятад хэл/

D011409

1

2025.06.16

112

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /япон хэл/

D011409

1

2025.06.16

113

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /солонгос хэл/

D011409

1

2025.06.16

114

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Сэтгэл судлал

D031301

1

2025.06.16

115

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Артиллери

D103102

1

2025.06.16

116

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Цэргийн холбооны инженер

D103106

1

2025.06.16

117

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Программ хангамж

D061302

2

2025.06.16

118

Монгол улсын их сургууль

Компьютерын ухаан

D061301

1

2025.06.16

119

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Мэдээлэл зүй

D061101

2

2025.06.16

120

Монгол улсын Эрдмийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага

Е04130101

1

2025.06.16

121

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Төрийн удирдлага

D041303

2

2025.06.16

122

Отгонтэнгэр их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2

2025.06.16

123

Их засаг олон улсын их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2025.06.16

124

Их засаг олон улсын их сургууль

Эрх зүй

Е04210101

1

2025.06.16

125

Монгол Улсын Консерватори

Дуулах урлаг

D021503

1

2025.06.16

126

Монгол Улсын Консерватори

Хөгжимдөх урлаг /үндэсний/

D021502

1

2025.06.16

127

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

График дизайн

D021202

1

2025.06.16

128

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2

2025.06.16

129

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

1

2025.06.16

130
Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Нийгмийн ажил
D092301
2
2025.06.16
131Монгол Улсын Их СургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110122021.10.09
132Соёл Урлагийн Их СургуульСэтгүүл зүйD03210112026.04.15
133Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их СургуульБиотехнологиD05120222026.04.15
134Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их СургуульЕрөнхий цэрэг, хуягт танкийн командD10310112026.04.15
135Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль
Радиотехникийн командD10310812026.04.15
136Дотоод Хэргийн Их СургуульОнцгой байдал-гамшгаас хамгаалах албаD10320512026.04.15
137Шинжлэх Ухаан Технологийн Их СургуульАвто инженерD07160112026.04.15
138Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтD07140212026.04.15
139Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Металл боловсруулах технологиD07220212026.04.15
140Техник, Технологийн Дээд СургуульБарилгын инженерD07320212026.04.15
141Шинжлэх Ухаан Технологийн Их СургуульХэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологиD07220212026.04.15
142Олон Улсын Улаанбаатарын Их СургуульСувилахуйD09130112026.04.15
143Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их СургуульЭм зүйD09160132026.04.15
144Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их СургуульУламжлалт анагаах ухаанЕ0917010112026.04.15
145Хөдөө Аж Ахуйн Их СургуульАгрономиЕ0811010112026.04.15
146Хөдөө Аж Ахуйн Их СургуульМал эмнэл зүйD08140132026.04.15
147Шинжлэх Ухаан Технологийн Их СургуульХувцасны дизайнD02120112026.04.15
148Олон Улсын Улаанбаатарын Их СургуульГадаад хэлний орчуулга
/Англи хэл/
D02310112026.04.15
149Монгол Улсын Их СургуульТөрийн удирдлагаD04130312026.04.15
150Мандах Их СургуульСанхүүD04120112026.04.15
151Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульНягтлан бодох бүртгэлЕ0411010112026.04.15
152Монгол Улсын Их СургуульСанхүүЕ0412010112026.04.15
153Монгол Улсын Их Сургууль Эрдэнэт сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110112026.04.15
154Монгол Улсын Их СургуульМаркетингЕ0414010112026.04.15
155Рояаль Олон Улсын Их СургуульБизнесийн удирдлагаЕ041301011

2026.04.15

156Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБоловсрол судлалD01110112026.04.15
157Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Урлагийн боловсрол 
/Дизайн, зураг зүйн багш/
D01140412026.04.15
158Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Урлагийн боловсрол 
/Дүрслэх урлагийн багш/
D01140412026.04.15
159Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Урлагийн боловсрол 
/Дизайн технологийн багш/
D01140412026.04.15
160Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Нийгмийн ухааны боловсрол /түүхийн багш/D01140312026.04.15
161Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Нийгмийн ухааны боловсрол /нийгмийн ухааны багш/D01140312026.04.15
162Соёл Урлагийн Их СургуульЖүжиглэх урлагD02150522026.04.15
163Соёл Урлагийн Их СургуульНайруулах урлагD02150612022.04.15
164Монгол Улсын Боловсрол Их СургуульХувцасны дизайнD02120112022.04.15
165Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульГадаад хэл шинжлэлF0232020212022.04.15
166Ховд Их СургуульБагш, Нийгмийн ухааны боловсролD01140322026.05.25
167Ховд Их СургуульБагш, Монгол хэл-уран зохиолын боловсролD01140722026.05.25
168


Ховд Их Сургууль


Багш, Гадаад хэлний боловсрол /Англи хэл/
D01140922022.05.25
169Монгол Улсын Их сургуульНийгмийн ажилD09230112026.06.30
170Олон Улсын Улаанбаатарын Их сургуульЭрх зүйD04210112026.06.30
171Их Засаг Олон Улсын Их сургуульБанкD04120312026.06.30
172Их Засаг Олон Улсын Их сургуульЭдийн засагD03110112026.06.30
173Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульЭдийн засагD03110112026.06.30
174Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульЭдийн засаг, статистикD03110312026.06.30
175Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульОйн аж ахуйD08210122026.06.30
176Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульУргамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээD08110722026.06.30
177Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульУргамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээЕ0811010412026.06.30

178

Соёл Урлагийн Их сургууль

Хөгжимдөх урлаг

D021502

2

2026.07.02

179Сити Их сургуульЖүжиглэх урлагD02150512026.07.02
180Олон Улсын Улаанбаатарын Их сургуульИнтерьер дизайнD02120412026.07.02
181Отгонтэнгэр Их сургуульГадаад хэлний орчуулга /хятад/D02310122026.07.02
182Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэл, орон судлал /турк/D02310212026.07.02
183Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэлний орчуулга /орос/D02310112026.07.02
184Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэлний орчуулга /солонгос/D02310112026.07.02
185Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэл, орон судлал /солонгос/D02310222026.07.02
186Шинэ Анагаах Ухаан Их сургуульЭм зүйD09160112026.07.02
187Анагаахын Шинжлэх Ухааны Их сургуульЛабораторийн техникчС09140122026.07.02
188Отгонтэнгэр Их сургуульБагш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/D01140922026.07.02
189Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульЭдийн засагD03110122026.07.02
190Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110132026.07.02
191Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульБизнес удирдлагаD04130132026.07.02
192Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульСанхүүD04120122026.07.02
193Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульБанкD04120322026.07.02
194Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульСанхүүЕ0412010122026.07.02
195Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульБизнес удирдлагаЕ0413010122026.07.02
196Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульНягтлан бодох бүртгэлЕ0411010122026.07.02