Холбоо барих

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ-ийн давтамж

Магадлан итгэмжлэлийн дуусах хугацаа

1

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Сувилахуй

D091301

2

2022.11.06

2

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Зоо инженер, технологи

D081104

1

2023.01.15

3

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Агрономи

D081101

1

2023.01.15

4

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

1

2023.01.15

5

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

2

2023.06.20

6

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нийгмийн эрүүл мэнд

D091801

2

2023.06.20

7

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Эм зүй

D091601

2

2023.06.20

8

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Био-анагаах ухаан

D091401

2

2023.06.20

9

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2

2023.06.20

10

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2

2023.06.20

11

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

D071201

1

2023.06.20

12

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрийн экологи

D071202

1

2023.06.20

13

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Архитектур

D073101

1

2023.06.20

14

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Шим тэжээл судлал

D072102

1

2023.06.20

15

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

D072302

1

2023.06.20

16

Монгол улсын их сургууль

Электроник

D071401

1

2023.06.26

17

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

1

2023.06.26

18

Монгол улсын их сургууль

Компьютерийн сүлжээ

D061201

1

2023.12.19

19

Монгол улсын их сургууль

Газар зүй

D053202

1

2023.12.19

20

Монгол улсын их сургууль

Газар зохион байгуулалт

D053211

1

2023.12.19

21

Монгол улсын их сургууль

Геологи

D053203

1

2023.12.19

22

Монгол улсын их сургууль

Физик

D053301

1

2023.12.19

23

Монгол улсын их сургууль

Экологи

D052101

1

2023.12.19

24

Монгол улсын их сургууль

Математик

D054101

1

2023.12.19

25

Монгол улсын их сургууль

Биологи

D051101

1

2023.12.19

26

Монгол улсын их сургууль

Биотехнологи

D051202

1

2023.12.19

27

Соёл Урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/

D011404

1

2023.12.19

28

Соёл Урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн/

D011404

1

2023.12.19

29

Монгол Улсын Их Сургуулийн салбар Дорнод сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2023.12.19

30

Отгонтэнгэр их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

1

2023.12.19

31

Соёл Урлагийн их сургууль

Уран зураг

D021301

1

2023.12.19

32

Соёл Урлагийн их сургууль

Зураг авалт

D021101

1

2023.12.19

33

Соёл Урлагийн их сургууль

Бүжгийн урлаг

D021507

1

2023.12.19

34

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

35

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Маркетингийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

36

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Мэдээллийн системийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

37

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Хүний нөөцийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

38

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Олон улсын бизнесийн удирдлага/

D041301

1

2023.12.19

39

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/

D041302

1

2023.12.19

40

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/ Харилцаа холбооны менежмент/

D041302

1

2023.12.19

41

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент/

D041302

1

2023.12.19

42

Монгол улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

Е04110101

1

2024.04.17

43

Монгол улсын их сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.04.17

44

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Санхүү

D041201

1

2024.04.17

45

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.04.17

46

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

1

2024.04.17

47

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Гадаад хэлний орчуулга/Солонгос хэл/

D023101

1

2024.04.30

48

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Байгаль орчны хяналт үнэлгээ

E07120104

1

2024.04.30

49

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Химийн технологи

D071102

1

2024.06.20

50

Төмөр замын дээд сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

1

2024.06.20

51

Төмөр замын дээд сургууль

Барилгын инженер

D073202

1

2024.06.20

52

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Электроник

D071401

1

2024.06.20

53

Төмөр замын дээд сургууль

Авто инженер

D071601

1

2024.06.20

54

Төмөр замын дээд сургууль

Төмөр замын цахилгаан холбоо, телемеханик

D071403

1

2024.06.20

55

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нийгмийн ажил

D092301

1

2024.06.20

56

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Хөдөлгөөн засал

D091501

1

2024.06.20

57

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Нүүр ам судлал

D091101

3

2024.06.20

58

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Биотехнологи

D051202

2

2024.06.20

59

Монгол улсын их сургууль

Хими

D053101

1

2024.06.20

60

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Олон улсын харилцаа

D022204

1

2024.06.21

61

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/

D023101

2

2024.06.21

62

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/

D023101

1

2024.06.21

63

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрлэлийн дизайн

D021203

1

2024.06.21

64

Соёл Урлагийн их сургууль

Дуулах урлаг

D021503

2

2024.06.21

65

Их засаг олон улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

1

2024.06.21

66

Мандах их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

3

2024.06.21

67

Монгол улсын их сургууль

Банк

D041203

1

2024.06.21

68

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Маркетинг

D041401

1

2024.06.21

69

Төмөр замын дээд сургууль

Зүтгүүрийн аж ахуй

D104101

1

2024.06.21

70

Төмөр замын дээд сургууль

Вагоны аж ахуй

D104102

1

2024.06.21

71

Дотоод хэргийн их сургууль

Гэмт явдал судлал-эрх зүй

Е10320101

1

2024.06.21

72

Монгол улсын их сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

D011402

1

2024.06.21

73

Отгонтэнгэр их сургууль

Боловсрол судлал

F01110101

1

2024.06.21

74

Шихихутуг их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2024.06.20

75

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Цахилгаан холбоо

D061901

3

2024.06.21

76

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Утасгүй холбоо

D061902

2

2024.06.21

77

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

1

12/26/2024

78

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

1

2024.12.26

79

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Программ хангамж

D061302

1

2024.12.26

80

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Системийн аюулгүй байдал

D061202

1

2024.12.26

81

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Сүлжээний технологи

D061903

1

2024.12.26

82

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Программ хангамж

D061302

1

2024.12.26

83

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Анагаах ухаан

D091201

2

2022.09.30

84

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

2

2023.09.30

85

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, математикийн боловсрол /Мэдээлэл зүй

D011401

2

2023.09.30

86

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол

D011407

2

2025.06.04

87

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

3

2025.06.04

88

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол
/ хөгжмийн /

D011404

1

2025.06.04

89

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Баян-Өлгий салбар сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2025.06.04

90

Монгол Улсын Их Сургуулийн Ховд салбар сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

1

2025.06.04

91

Монггол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Баян-Өлгий салбар сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

1

2025.06.04

92

Монгол Улсын Их Сургуулийн Ховд салбар сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

1

2025.06.04

93

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

94

Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль

Эдийн засаг

D031101

1

2025.06.04

95

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

96

Дотоод хэргийн их сургууль

Шүүх шинжилгээ- эрх зүй

D103204

1

2025.06.04

97

Дотоод хэргийн их сургууль

Хилийн алба- эрх зүй

D103802

1

2025.06.04

98

Дотоод хэргийн их сургууль

Цагдаагийн ажил- эрх зүй

D103201

1

2025.06.04

99

Дотоод хэргийн их сургууль

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл- эрх зүй

D103202

1

2025.06.04

100

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Эх барихуй

D091302

1

2025.06.04

101

Монгол улсын их сургууль

Биологи

F05110101

2

2025.06.04

102

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хүнсний инженерчлэл

D072101

1

2025.06.04

103

Монгол улсын их сургууль

Бизнесийн менежмент

E04130201

1

2025.06.04

104

Отгонтэнгэр их сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

1

2025.06.04

105

Эм Ай Ю дээд сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

1

2021.06.04

106

Отгонтэнгэр их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2025.06.04

107

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, биеийн тамирын боловсрол

D011410 

1

2025.06.16

108

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол

D011406

1

2025.06.16

109

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, насан туршийн боловсрол

D011405

1

2025.06.16

110

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /орос хэл/

D011409

1

2025.06.16

111

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /хятад хэл/

D011409

1

2025.06.16

112

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /япон хэл/

D011409

1

2025.06.16

113

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /солонгос хэл/

D011409

1

2025.06.16

114

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Сэтгэл судлал

D031301

1

2025.06.16

115

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Артиллери

D103102

1

2025.06.16

116

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Цэргийн холбооны инженер

D103106

1

2025.06.16

117

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Программ хангамж

D061302

2

2025.06.16

118

Монгол улсын их сургууль

Компьютерын ухаан

D061301

1

2025.06.16

119

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн

Мэдээлэл зүй

D061101

2

2025.06.16

120

Монгол улсын Эрдмийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага

Е04130101

1

2025.06.16

121

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Төрийн удирдлага

D041303

2

2025.06.16

122

Отгонтэнгэр их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2

2025.06.16

123

Их засаг олон улсын их сургууль

Эрх зүй

D042101

2

2025.06.16

124

Их засаг олон улсын их сургууль

Эрх зүй

Е04210101

1

2025.06.16

125

Монгол Улсын Консерватори

Дуулах урлаг

D021503

1

2025.06.16

126

Монгол Улсын Консерватори

Хөгжимдөх урлаг /үндэсний/

D021502

1

2025.06.16

127

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

График дизайн

D021202

1

2025.06.16

128

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2

2025.06.16

129

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

1

2025.06.16

130
Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Нийгмийн ажил
D092301
2
2025.06.16
131Монгол Улсын Их СургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110122021.10.09
132Соёл Урлагийн Их СургуульСэтгүүл зүйD03210112026.04.15
133Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их СургуульБиотехнологиD05120222026.04.15
134Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их СургуульЕрөнхий цэрэг, хуягт танкийн командD10310112026.04.15
135Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль
Радиотехникийн командD10310812026.04.15
136Дотоод Хэргийн Их СургуульОнцгой байдал-гамшгаас хамгаалах албаD10320512026.04.15
137Шинжлэх Ухаан Технологийн Их СургуульАвто инженерD07160112026.04.15
138Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтD07140212026.04.15
139Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Металл боловсруулах технологиD07220212026.04.15
140Техник, Технологийн Дээд СургуульБарилгын инженерD07320212026.04.15
141Шинжлэх Ухаан Технологийн Их СургуульХэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологиD07220212026.04.15
142Олон Улсын Улаанбаатарын Их СургуульСувилахуйD09130112026.04.15
143Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их СургуульЭм зүйD09160132026.04.15
144Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их СургуульУламжлалт анагаах ухаанЕ0917010112026.04.15
145Хөдөө Аж Ахуйн Их СургуульАгрономиЕ0811010112026.04.15
146Хөдөө Аж Ахуйн Их СургуульМал эмнэл зүйD08140132026.04.15
147Шинжлэх Ухаан Технологийн Их СургуульХувцасны дизайнD02120112026.04.15
148Олон Улсын Улаанбаатарын Их СургуульГадаад хэлний орчуулга
/Англи хэл/
D02310112026.04.15
149Монгол Улсын Их СургуульТөрийн удирдлагаD04130312026.04.15
150Мандах Их СургуульСанхүүD04120112026.04.15
151Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульНягтлан бодох бүртгэлЕ0411010112026.04.15
152Монгол Улсын Их СургуульСанхүүЕ0412010112026.04.15
153Монгол Улсын Их Сургууль Эрдэнэт сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110112026.04.15
154Монгол Улсын Их СургуульМаркетингЕ0414010112026.04.15
155Рояаль Олон Улсын Их СургуульБизнесийн удирдлагаЕ041301011

2026.04.15

156Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБоловсрол судлалD01110112026.04.15
157Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Урлагийн боловсрол 
/Дизайн, зураг зүйн багш/
D01140412026.04.15
158Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Урлагийн боловсрол 
/Дүрслэх урлагийн багш/
D01140412026.04.15
159Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Урлагийн боловсрол 
/Дизайн технологийн багш/
D01140412026.04.15
160Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Нийгмийн ухааны боловсрол /түүхийн багш/D01140312026.04.15
161Монгол Улсын Боловсролын Их СургуульБагш, Нийгмийн ухааны боловсрол /нийгмийн ухааны багш/D01140312026.04.15
162Соёл Урлагийн Их СургуульЖүжиглэх урлагD02150522026.04.15
163Соёл Урлагийн Их СургуульНайруулах урлагD02150612022.04.15
164Монгол Улсын Боловсрол Их СургуульХувцасны дизайнD02120112022.04.15
165Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульГадаад хэл шинжлэлF0232020212022.04.15
166Монгол Улсын Их Сургуулийн Ховд салбар сургуульБагш, Нийгмийн ухааны боловсролD01140322026.05.25
167Монгол Улсын Их Сургуулийн Ховд салбар сургууль
Багш, Монгол хэл-уран зохиолын боловсролD01140722026.05.25
168


Монгол Улсын Их Сургуулийн Ховд салбар сургууль
Багш, Гадаад хэлний боловсрол /Англи хэл/
D01140922022.05.25
169Монгол Улсын Их сургуульНийгмийн ажилD09230112026.06.30
170Олон Улсын Улаанбаатарын Их сургуульЭрх зүйD04210112026.06.30
171Их Засаг Олон Улсын Их сургуульБанкD04120312026.06.30
172Их Засаг Олон Улсын Их сургуульЭдийн засагD03110112026.06.30
173Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульЭдийн засагD03110112026.06.30
174Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульЭдийн засаг, статистикD03110312026.06.30
175Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульОйн аж ахуйD08210122026.06.30
176Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульУргамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээD08110722026.06.30
177Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульУргамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээЕ0811010412026.06.30

178

Соёл Урлагийн Их сургууль

Хөгжимдөх урлаг

D021502

2

2026.07.02

179Сити Их сургуульЖүжиглэх урлагD02150512026.07.02
180Олон Улсын Улаанбаатарын Их сургуульИнтерьер дизайнD02120412026.07.02
181Отгонтэнгэр Их сургуульГадаад хэлний орчуулга /хятад/D02310122026.07.02
182Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэл, орон судлал /турк/D02310212026.07.02
183Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэлний орчуулга /орос/D02310112026.07.02
184Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэлний орчуулга /солонгос/D02310112026.07.02
185Монгол Улсын Их сургуульГадаад хэл, орон судлал /солонгос/D02310222026.07.02
186Шинэ Анагаах Ухаан Их сургуульЭм зүйD09160112026.07.02
187Анагаахын Шинжлэх Ухааны Их сургуульЛабораторийн техникчС09140122026.07.02
188Отгонтэнгэр Их сургуульБагш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/D01140922026.07.02
189Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульЭдийн засагD03110122026.07.02
190Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110132026.07.02
191Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульБизнес удирдлагаD04130132026.07.02
192Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульСанхүүD04120122026.07.02
193Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульБанкD04120322026.07.02
194Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульСанхүүЕ0412010122026.07.02
195Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульБизнес удирдлагаЕ0413010122026.07.02
196Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульНягтлан бодох бүртгэлЕ0411010122026.07.02
197Монгол Улсын Их сургуульПрограмм хангамжЕ0613020112026.10.14
198Монгол Улсын Их сургуульМэдээллийн системЕ0613030112026.10.14
199Монгол Улсын Их сургуульМэдээллийн технологиЕ0613040112026.10.14
200Шихихутаг Их сургуульЭрх зүйЕ0421010112026.10.14
201Орхон Их сургуульЭрх зүйЕ0421010112026.10.14
202Дотоод хэргийн их сургуульЭрх зүйD04210112026.10.14
203Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн харъяа Билиг дээд сургуульЭрх зүйD042101
12026.10.14
204Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульБагш, байгалийн ухааны /Хими/D01140222024.09.30
205Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульБагш, байгалийн ухааны /Физик/D01140222024.09.30
206Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульБагш, байгалийн ухааны /Биологи/D01140212024.09.30
207Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульБагш, байгалийн ухааны /Газарзүй/D01140212024.09.30
208Монгол Улсын Их сургуульПрограмм хангамжD06130222023.09.30
209Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульАрхитектурD07310112026.12.22
210Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульХүнсний инженерчлэлD07210112026.12.22
211Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульГазар зохион байгуулалтЕ0731010112026,12,22
212Монгол Улсын Их сургуульЦөмийн инженерчлэлD07130612026.12.22
213Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110122026.12.22
214Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульМаркетингD004140122026.12.22
215Олон Улсын Улаанбаатарын Их сургуульАялал жуулчлалын менежментD04130412026.12.22
216Монгол Улсын Их сургуульБизнесийн удирдлагаF0413010112026.12.22
217Монгол Улсын Их сургуульОлон улсын харилцааD03120222026.12.22
218Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульБагш, гадаад хэлний боловсрол /Герман хэл/D01140912028.12.22
219Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульБагш, гадаад хэлний боловсрол /Англи хэл/D01140912028.12.22
220Дотоод Хэргийн Их сургуульХууль сахиулах удирдлагаЕ1032010312027.01.12
221Дотоод Хэргийн Их сургуульГамшиг судлалЕ1032050112027.01.12
222Монгол Улсын Их сургуульГеофизикD05320512027.01.12
223Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуульГазар зохион байгуулалтD05321122027.01.12
224Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульГадаад хэл, орон судлал /Итали/D02310212023.02.21
225Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульГадаад хэл, орон судлал /Испани/D02310212023.02.21
226Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургууль
Гадаад хэл, орон судлал /Франц/D02310222027.02.21
227Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульХэл шинжлэл /герман/D02320212027.02.21
228Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульГадаад хэлний орчуулга /хятад/D02310112027.02.21
229Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульГадаад хэл, орон судлал /Хятад/D02310112027.02.21
230Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульХэл шинжлэл /хятад/D02320222027.02.21
231Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульГадаад хэлний орчуулга /япон/D02310112027.02.21
232Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульГадаад хэл, орон судлал /япон/D02310222027.02.21
233Эм Ай Ю дээд сургуульХувцасны дизайнD02120112027.02.21
234Дүрслэх урлагийн академи дээд сургууль Хувцасны дизайнD02120112027.02.21
235Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульФилософиD02230112027.02.21
236Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуульМаркетингD04140112027.02.21
237Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн Эдийн засаг бизнесийн сургуульМенежментD04130222027.02.21
238Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн Механик тээврийн сургуульМенежментD04130222027.02.21
239Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн Механик тээврийн сургуульЛогистик менежментD04130512027.02.21
240Ач Анагаах Ухааны их сургуулийн Нүүр ам судлалын сургуульНүүр ам судлалD09110112027.02.21
241Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургуулийн Нүүр ам судлалын сургуульНүүр амны техникчС09110122027.02.21
242Этүгэн Их сургуулийн Сувилахуйн сургуульСувилахуйD09130112027.02.21
243Этүгэн Их сургуулийн Эрүүл мэндийн сургуульБио-Анагаах ухаанD09140112027.02.21
244Этүгэн Их сургуулийн Инженерчлэл-эдийн засаг менежментийн сургуульҮйлдвэрлэлийн автоматжуулалт /Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер/D07140212027.02.21
245Их Засаг Олон Улсын Их сургуулийн харьяа Дүрслэх урлаг дизайн технологийн дээд сургуульАрхитектурD07310112027.02.21
246Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуульНэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологиD07230422027.02.21
247Глобал Удирдагч Их сургуулийн Сувилахуйн сургуульСувилахуйD09130112023.04.13
248Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн Механик тээврийн сургуульМеханик инженерD07150112027.04.13
249Монгол Улсын Их Сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуульОйн аж ахуйD08210112027.05.12
250Дархан Дээд СургуульБагш, сургуулийн өмнөх насны боловсролD01120112027.05.12
251Дархан Дээд СургуульБагш, бага ангийн боловсролD01130112027.05.12
252Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульБагш, байгалийн ухааны боловсрол /биологи/D01140212027.05.12
253Санхүү Эдийн Засгийн Их СургуульЭрх зүйD04210112027.05.12
254Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульСоциологиD03140212027.06.17
255Олон Улсын Улаанбаатарын Их СургуульЭдийн засагD03110112023.06.17
256Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуульСувилахуйD09130132027.06.17
257Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуульХөдөлмөр засалD09150312027.06.17
258Улаанбаатар Эрдэм Их сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110112027.06.17
259Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт сургуульСанхүүD04120112027.06.17
260Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульНягтлан бодох бүртгэлЕ0411010122027.06.17
261Отгонтэнгэр Их Сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуульБоловсрол судлалЕ0111010112027.06.29
262Хүмүүнлэгийн Их Сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургуульБагш, сургуулийн өмнөх насны боловсролD01120112027.06.29
263Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт сургуульБагш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/D01140912027.06.29
264Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульБоловсрол судлалF0111010112027.06.29
265Маргад Дээд СургуульБагш, сургуулийн өмнөх насны боловсролD01120112027.06.29
266Маргад Дээд СургуульБагш, бага ангийн боловсролD01130112027.06.29
267Монгол Улсын Их Сургуулийн Ховд салбар сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/D01140932027.06.29
268Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуульАялал жуулчлалын менежментD04130422027.06.29
269Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Соёлын сургуульМенежментD04130212027.06.29
270Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Соёлын сургуульМаркетингD04140112027.06.29
271Монгол Улсын Их Сургуулийн Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуульНягтлан бодох бүртгэлD04110112027.06.29
272Монгол Улсын Их Сургуулийн Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуульХудалдааD04160112027.06.29
273Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Бизнесийн ахисан түвшний сургуульБизнесийн удирдлагаЕ0413010122027.06.29
274Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Соёлын сургуульАялал жуулчлалD10150112027.06.29
275Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульБиохимиD05120112027.06.29
276Санхүү Эдийн Засгийн Их СургуульМэдээллийн системD06130312027.06.29
277Дотоод Хэргийн Их сургуулийн Хилийн албаны сургууль
Хил судлал
Е10380201
12027.04.13
278Мон Алтиус Дээд СургуульСпортын дасгалжуулагчD10140112027.07.05
279Мон Алтиус Дээд СургуульБагш, биеийн тамирын боловсролD01141012027.07.05
280Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуульСувилахуйС09130112027.07.05
281Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургуульУламжлалт анагаах ухааны сувилагчС09170112027.07.05
282Ач Анагаах Ухааны Их СургуульАнагаах ухаанD09120122027.07.05
283Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Соёлын сургуульНомын сан судлалD03220122027.07.05
284Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Радио телевиз медиа урлагийн сургуульНайруулах урлаг /кино, телевиз/02151212027.09.28
285Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Театрын урлагийн сургуульНайруулах урлаг /театрын/02151212027.09.28
286Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульУрлаг судлал02880112027.09.28
287Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуульУтга зохиол судлал02320412027.09.28
288Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургуульХувцасны дизайн02120222027.09.28
289Монгол Улсын Эрдмийн Их СургуульГадаад хэл, шинжлэл02320312027.09.28
290Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульЭрх зүй04210122027.09.28
291Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Хөгжмийн урлагийн сургуульҮндэсний язгуур урлаг02150912027.09.28
292Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Барилга, архитектурын сургуульБарилгын инженерчлэл07320432027.10.07
293Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн Мал аж ахуй, биотехнологийн сургуульХүнсний чанар, аюулгүй байдал07210322027.10.07
294Их Засаг Олон Улсын Их Сургуулийн Үндэсний инженер технологийн сургуульБарилгын инженерчлэл07320412027.10.07
295Үндэсний Техникийн Их Сургуулийн Барилга, архитектурын сургуульБарилгын инженерчлэл07320412027.10.07
296Үндэсний Техникийн Их Сургуулийн Эрчим хүч, тээврийн сургуульЦахилгаан хангамж07131012027.10.07
297Үндэсний Техникийн Их Сургуулийн Геодези, уул уурхайн сургуульГеодези05320112027.10.07
298Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Барилга, архитектурын сургуульУсны барилга байгууламж07320712027.10.07
299Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Барилга, архитектурын сургуульБарилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи07320912027.10.07МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

Сургуулийн нэр-Монгол Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Магадлан итгэмжлэлийн  давтамж Дуусах хугацаа
1   Хэнтий аймаг дахь Политехник коллеж
Гагнуурчин IM7212-14 1 2022.06.28
2   Хэнтий аймаг дахь Политехник коллеж
Оёмол
бүтээгдэхүүний оёдолчин 
IE7533-28 1 2027.10.31
3 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Оёмол
бүтээгдэхүүний оёдолчин 
IE7533-28 2 2026.06.28
4 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Үсчин SO5141-11 2 2026.06.28
5 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Үс заслын технологич SO5141-14  2 2026.06.28
6 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Гоо засалч SO5142-11 2 2026.06.28
7 Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж Оёмол
бүтээгдэхүүний оёдолчин 
IE7533-28 1 2027.10.31
8  Монгол солонгосын политехник коллеж Оёмол
бүтээгдэхүүний оёдолчин 
IE7533-28 2 2026.06.28
9 Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж Тогооч IF 5120-11 1 2026.06.28
10 Архангай аймаг дахь Гурвантамир мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төв
Малын бага эмч  AH 3240-17 1 2026.06.28
11  Монгол солонгосын политехник коллеж Автомашины засварчин  TC 8211-20 2 2026.06.28
12 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Мехатроник IM3119-23 1 2024.06.25
13 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Гоо заслын технологич SO5142-21 2 2024.06.25