Холбоо барих

Сургуулийн нэр Хөтөлбөрийн нэр Индекс Магадлан итгэмжлэлийн дуусах хугацаа
1 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль  "Хүнсний чанар, аюулгүй байдал"   072103 6/29/2028
2 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль “Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт"  072902 6/29/2028
3 Этүгэн Их сургуулийн Инженерчлэл, эдийн засаг менежментийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл  041101 6/22/2028
4 Санхүү Эдийн засгийн  их сургуулийн ахисан түвшний сургууль Бизнесийн удирдлага 041301 6/22/2028
5 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн сургууль Санхүү 041201 6/22/2028
6 Санхүү Эдийн засгийн их сургуулийн ахисан түвшний сургууль  Менежмент 041303 6/22/2028
7 Дотоод хэргийн их сургуулийн Шинжлэн магадлахуйн институт Шинжлэн магадлахуй   103204 6/22/2028
8 Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль Гэмт явдал судлал      103207 6/22/2028
9 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  “Уламжлалт анагаахын засал” D091704 5/24/2028
10 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Дүрс оношилгоо С091203 5/24/2028
11 Хөдөө аж ахуйн сургууль Аялал жуулчлал 101501 5/24/2028
12 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Спортын дасгалжуулагч 101401 5/24/2028
13 Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол 11201 5/24/2028
14 Технологийн дээд сургууль “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи” 072105 бакалавр 72105 5/24/2028
15 Технологийн дээд сургууль “Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи” 072104 бакалавр 72104 5/24/2028
16 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль Газар зохион байгуулалт 073101 доктор 73101 5/24/2028
17 Соёл Урлагийн их сургууль Соёл судлал 31401 5/24/2028
18 Мандах их сургууль Программ хангамж 61302 5/24/2028
19 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль Экологи 52101 5/24/2028
20 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй D102201 2/10/2028
21 Дотоод хэргийн их сургууль Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа D103206 2/10/2028
22 Монгол улсын их сургууль Сэтгүүл зүй D032101 1/18/2028
23 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны сургууль Эх барихуй C091308 1/18/2028
24 Шинэ анагаах ухаан их сургууль Анагаах ухаан D091201 1/18/2028
25 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи D072401 1/18/2028
26 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Газрын тосны боловсруулалтын технологи
E071105 1/18/2028
27 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Химийн боловсруулалтын технологи E071103 1/18/2028
28 Технологийн дээд сургууль Хүнсний чанар, аюулгүй байдал D072103 1/18/2028
29 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи D073209 10/29/2027
30 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Усны барилга байгууламж D073207 10/28/2027
31 Үндэсний техникийн их сургууль  Геодези D053201 10/27/2027
32 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Барилгын инженерчлэл D073204 10/7/2027
33 Хөдөө аж ахуйн сургууль Хүнсний чанар, аюулгүй байдал D072103 10/7/2027
34 Их засаг олон улсын их сургууль Барилгын инженерчлэл D073204 10/7/2027
35 Үндэсний техникийн их сургууль  Барилгын инженерчлэл D073204 10/7/2027
36 Үндэсний техникийн их сургууль  Цахилгаан хангамж D071310 10/7/2027
37 Үндэсний техникийн их сургууль  Цахилгааны инженер E071309 10/7/2027
38 Монгол улсын их сургууль Эрх зүй
D042101
9/28/2027
39 Соёл Урлагийн их сургууль Үндэсний язгуур урлаг D021509 9/28/2027
40 Соёл Урлагийн их сургууль Найруулах урлаг /кино,телевиз/ D021512 9/28/2027
41 Соёл Урлагийн их сургууль Найруулах урлаг /театрын/ D021512 9/28/2027
42 Монгол улсын их сургууль Урлаг судлал D028801 9/28/2027
43 Монгол улсын их сургууль Утга зохиол судлал D023204 9/28/2027
44 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Хувцасны дизайн
D021202 9/28/2027
45 Монгол Улсын Эрдмийн их сургууль Гадаад хэл, шинжлэл  F023203 9/28/2027
46 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Сувилахуй C091301 7/5/2027
47 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургууль Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч С091701 7/5/2027
48 Ач анагаах ухааны их сургууль Анагаах ухаан D091201 7/5/2027
49 Соёл Урлагийн их сургууль Номын сан судлал D032201 7/5/2027
50 Мон-Алтиус дээд сургууль  Спортын дасгалжуулагч  D101401 7/5/2027
51 Мон-Алтиус дээд сургууль  Багш, биеийн тамирын боловсрол  D011437 7/5/2027
52 Отгонтэнгэр их сургууль Боловсрол судлал E01110101 6/29/2027
53 Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 6/29/2027
54 Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/ D011409 6/29/2027
55 Монгол Улсын Эрдмийн Их сургууль Боловсрол судлал F01110101 6/29/2027
56 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D041304 6/29/2027
57 Соёл Урлагийн их сургууль Менежмент D041302 6/29/2027
58 Соёл Урлагийн их сургууль Маркетинг D041401 6/29/2027
59 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага E04130101 6/29/2027
60 Соёл Урлагийн их сургууль Аялал жуулчлал D101501 6/29/2027
61 Монгол улсын их сургууль Биохими D051201 6/29/2027
62 Санхүү эдийн засгийн их сургууль Мэдээллийн систем D061303 6/29/2027
63 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/ D011409 6/29/2027
64 Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 6/29/2027
65 Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль Багш, бага ангийн боловсрол D011301 6/29/2027
66 Монгол улсын их сургууль Социологи D031402 6/17/2027
67 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Сувилахуй D091301 6/17/2027
68 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Хөдөлмөр засал D091502 6/17/2027
69 Монгол улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 6/17/2027
70 Улаанбаатар эрдэм их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 6/17/2027
71 Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт сургууль Санхүү D041201 6/17/2027
72 Монгол Улсын Эрдмийн их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Е04110101 6/17/2027
73 Монгол улсын их сургууль Ойн аж ахуй D082101 5/12/2027
74 Дархан дээд сургууль Багш, бага ангийн боловсрол D011301 5/12/2027
75 Дархан дээд сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 5/12/2027
76 Монгол улсын их сургууль Багш, байгалийн ухааны боловсрол /биологи/ D011402 5/12/2027
77 Санхүү эдийн засгийн их сургууль Эрх зүй D042101 5/12/2027
78 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Боловсрол судлал Е01110101 3/14/2027
79 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Боловсролын удирдлага Е01110102 3/14/2027
80 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Механик инженер
D071501 3/14/2027
81 Дотоод хэргийн их сургууль Хил судлал E10380201 3/14/2027
82 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (франц) D023102 2/21/2027
83 Монгол улсын их сургууль Хэл шинжлэл (герман) D023202 2/21/2027
84 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (хятад) D023101 2/21/2027
85 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (хятад) D023102 2/21/2027
86 Монгол улсын их сургууль Хэл шинжлэл (хятад) D023202 2/21/2027
87 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (япон) D023101 2/21/2027
88 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (япон) D023102 2/21/2027
89 Монгол улсын их сургууль Философи D022301 2/21/2027
90 Санхүү эдийн засгийн их сургууль Маркетинг D041401 2/21/2027
91 Хөдөө аж ахуйн сургууль Менежмент D041302 2/21/2027
92 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Менежмент D041302 2/21/2027
93 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Логистик менежмент D041305 2/21/2027
94 Ач анагаах ухааны их сургууль Нүүр ам судлал D091101 2/21/2027
95 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Нүүр амны техникч С091101 2/21/2027
96 Этүгэн их сургууль  Сувилахуй D091301 2/21/2027
97 Этүгэн их сургууль  Био-Анагаах ухаан D091401 2/21/2027
98 Этүгэн их сургууль  Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер ) D071402 2/21/2027
99 Их засаг олон улсын их сургуулийн харьяа Дүрслэх урлаг дизайн технологийн дээд сургууль Архитектур D073101 2/21/2027
100 Дотоод хэргийн их сургууль Хууль сахиулах удирдлага E10320103 1/12/2027
101 Дотоод хэргийн их сургууль Гамшиг судлал E10320501 1/12/2027
102 Монгол улсын их сургууль Геофизик D053205 1/12/2027
103 ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль Газар зохион байгуулалт D053211 1/12/2027
104 Хөдөө аж ахуйн сургууль Архитектур   D073101 12/22/2026
105 Хөдөө аж ахуйн сургууль Хүнсний инженерчлэл D072101 12/22/2026
106 Хөдөө аж ахуйн сургууль Газар зохион байгуулалт Е07310101 12/22/2026
107 Монгол улсын их сургууль Цөмийн инженерчлэл D071306 12/22/2026
108 Хөдөө аж ахуйн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл  D041101 12/22/2026
109 Хөдөө аж ахуйн сургууль Маркетинг  D041401 12/22/2026
110 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Аялал жуулчлалын менежмент  D041304 12/22/2026
111 Монгол улсын их сургууль Бизнесийн удирдлага  F04130101 12/22/2026
112 Монгол улсын их сургууль Олон улсын харилцаа D031202 12/22/2026
113 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Aнгли хэл)   D011409 12/22/2026
114 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Герман хэл)   D011409 12/22/2026
115 Монгол улсын их сургууль Програм хангамж Е06130201 10/14/2026
116 Монгол улсын их сургууль Мэдээллийн систем Е06130301 10/14/2026
117 Монгол улсын их сургууль Мэдээллийн технологи Е06130401 10/14/2026
118 Шихихутуг их сургууль Эрх зүй E04210101 10/14/2026
119 Орхон их сургууль Эрх зүй E04210101 10/14/2026
120 Дотоод хэргийн их сургууль Эрх зүй D042101 10/14/2026
121 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургуулйн харьяа Билиг ДС
Эрх зүй
D042101 10/14/2026
122 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Хими) D011402 10/14/2026
123 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Физик) D011402 10/14/2026
124 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Биологи) D011402 10/14/2026
125 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Газарзүй) D011402 10/14/2026
126 Монгол улсын их сургууль Программ хангамж D061302 10/14/2026
127 Соёл Урлагийн их сургууль Хөгжимдөх урлаг D021502  7/2/2026
128 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Интерьер дизайн D021204 7/2/2026
129 Отгонтэнгэр их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (хятад) D023101 7/2/2026
130 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (Турк) D023102 7/2/2026
131 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D023101 7/2/2026
132 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D023101 7/2/2026
133 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) D023102 7/2/2026
134 Оточ Манрамба их сургууль Уламжлалт анагаах ухаан D091701 7/2/2026
135 Шинэ анагаах ухаан их сургууль Эм зүй D091601 7/2/2026
136 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Лабораторийн техникч С091401 7/2/2026
137 Отгонтэнгэр их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Aнгли хэл) D011409  7/2/2026
138 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Эдийн засаг D031101 7/2/2026
139 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 7/2/2026
140 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Бизнесийн удирдлага D041301 7/2/2026
141 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Санхүү D041201 7/2/2026
142 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Банк D041203 7/2/2026
143 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Санхүү E04120101 7/2/2026
144 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Бизнесийн удирдлага E04130101 7/2/2026
145 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E04110101 7/2/2026
146 Монгол улсын их сургууль Нийгмийн ажил D092301 6/30/2026
147 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Эрх зүй D042101 6/30/2026
148 Их засаг олон улсын их сургууль Банк D041203 6/30/2026
149 Их засаг олон улсын их сургууль Эдийн засаг D031101 6/30/2026
150 Хөдөө аж ахуйн сургууль Эдийн засаг D031101 6/30/2026
151 Хөдөө аж ахуйн сургууль Эдийн засаг, статистик D031103 6/30/2026
152 Хөдөө аж ахуйн сургууль Ойн аж ахуй D082101 6/30/2026
153 Хөдөө аж ахуйн сургууль Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ D081107 6/30/2026
154 Хөдөө аж ахуйн сургууль Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ Е08110104 6/30/2026
155 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол D011403 5/5/2026
156 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол D011407 5/5/2026
157 Соёл Урлагийн их сургууль Жүжиглэх урлаг D021505 4/26/2026
158 Соёл Урлагийн их сургууль Сэтгүүл зүй D032101 4/15/2026
159 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Биотехнологи D051202 4/15/2026
160 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Ерөнхий цэрэг, хуягт танкийн команд D103101 4/15/2026
161 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль "Радиотехникийн команд" D103108 4/15/2026
162 Дотоод хэргийн их сургууль "Онцгой байдал- гамшгаас хамгаалах алба " D103205 4/15/2026
163 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Авто инженер D071601 4/15/2026
164 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт D071402 4/15/2026
165 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Металл боловсруулах технологи D071502 4/15/2026
166 Техник технологийн дээд сургууль Барилгын инженер D073202 4/15/2026
167 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи D072202 4/15/2026
168 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Сувилахуй D091301 4/15/2026
169 Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль Эм зүй D091601 4/15/2026
170 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Уламжлалт анагаах ухаан Е09170101 4/15/2026
171 Хөдөө аж ахуйн сургууль Агрономи Е08110101 4/15/2026
172 Хөдөө аж ахуйн сургууль Мал эмнэл зүй D084101 4/15/2026
173 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хувцасны дизайн D021201 4/15/2026
174 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (англи хэл) D023101 4/15/2026
175 Монгол улсын их сургууль Төрийн удирдлага D041303 4/15/2026
176 Мандах их сургууль Санхүү D041201 4/15/2026
177 Монгол улсын их сургууль Санхүү E04120101 4/15/2026
178 Монгол улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 4/15/2026
179 Монгол улсын их сургууль Маркетинг Е04140101 4/15/2026
180 Рояаль олон улсын их сургууль Бизнесийн удирдлага Е04130101 4/15/2026
181 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Боловсрол судлал D011101 4/15/2026
182 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /дизайн, зураг зүйн багш/ D011404 4/15/2026
183 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /дүрслэх урлагийн багш/ D011404 4/15/2026
184 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /дизайн, технологийн багш/ D011404 4/15/2026
185 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /нийгмийн ухааны багш/ D011403 4/15/2026
186 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /түүхийн багш/ D011403 4/15/2026
187 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи D072304 9/30/2025
188 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол D011410   6/16/2025
189 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол D011406  6/16/2025
190 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, насан туршийн боловсрол D011405  6/16/2025
191 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /орос хэл/ D011409  6/16/2025
192 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /хятад хэл/ D011409  6/16/2025
193 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /япон хэл/ D011409  6/16/2025
194 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /солонгос хэл/ D011409  6/16/2025
195 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Сэтгэл судлал D031301  6/16/2025
196 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Артиллери D103102 6/16/2025
197 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Цэргийн холбооны инженер D103106 6/16/2025
198 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Программ хангамж D061302 6/16/2025
199 Монгол улсын их сургууль Компьютерын ухаан D061301  6/16/2025
200 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Мэдээлэл зүй D061101 6/16/2025
201 Монгол улсын Эрдмийн их сургууль Бизнесийн удирдлага Е04130101 6/16/2025
202 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Төрийн удирдлага D041303 6/16/2025
203 Отгонтэнгэр их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 6/16/2025
204 Их засаг олон улсын их сургууль Эрх зүй D042101 6/16/2025
205 Их засаг олон улсын их сургууль Эрх зүй Е04210101 6/16/2025
206 Монгол Улсын Консерваторийн  Дуулах урлаг D021503 6/16/2025
207 Монгол Улсын Консерваторийн  Хөгжимдөх урлаг /үндэсний/  D021502  6/16/2025
208 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль График дизайн D021202  6/16/2025
209 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Нийгмийн ажил D092301 6/16/2025
210 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Нийгмийн ажил D092301 6/16/2025
211 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Нийгмийн ажил D092301 6/16/2025
212 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол D011407 6/4/2025
213 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 6/4/2025
214 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/ D011404 6/4/2025
215 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Сэтгүүл зүй D032101 6/4/2025
216 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Эдийн засаг D031101 6/4/2025
217 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Сэтгүүл зүй D032101 6/4/2025
218 Дотоод хэргийн их сургууль Шүүх шинжилгээ- эрх зүй D103204 6/4/2025
219 Дотоод хэргийн их сургууль Хилийн алба- эрх зүй D103802 6/4/2025
220 Дотоод хэргийн их сургууль Цагдаагийн ажил- эрх зүй D103201 6/4/2025
221 Дотоод хэргийн их сургууль Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл- эрх зүй D103202 6/4/2025
222 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Эх барихуй D091302 6/4/2025
223 Монгол улсын их сургууль Биологи F05110101 6/4/2025
224 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хүнсний инженерчлэл D072101 6/4/2025
225 Монгол улсын их сургууль Бизнесийн менежмент E04130201 6/4/2025
226 Отгонтэнгэр их сургууль Бизнесийн удирдлага D041301 6/4/2025
227 Отгонтэнгэр их сургууль Эрх зүй D042101 6/4/2025
228 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, бага ангийн боловсрол D011301  6/4/2025
229 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, бага ангийн боловсрол D011301  6/4/2025
230 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 6/4/2025
231 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, математикийн боловсрол D011401  6/4/2025
232 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Мэдээллийн технологи D061304 12/26/2024
233 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Программ хангамж D061302 12/26/2024
234 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Системийн аюулгүй байдал D061202 12/26/2024
235 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Сүлжээний технологи D061903 12/26/2024
236 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Программ хангамж D061302 12/26/2024
237 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Мэдээллийн систем D061303 12/26/2024
238 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Олон улсын харилцаа D022204 6/21/2024
239 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/ D023101 6/21/2024
240 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/ D023101 6/21/2024
241 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Үйлдвэрлэлийн дизайн D021203 6/21/2024
242 Соёл Урлагийн их сургууль Дуулах урлаг D021503 6/21/2024
243 Их засаг олон улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 6/21/2024
244 Мандах их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 6/21/2024
245 Монгол улсын их сургууль Банк D041203 6/21/2024
246 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Маркетинг D041401 6/21/2024
247 Төмөр замын дээд сургууль Зүтгүүрийн аж ахуй D104101 6/21/2024
248 Төмөр замын дээд сургууль Вагоны аж ахуй D104102 6/21/2024
249 Дотоод хэргийн их сургууль Гэмт явдал судлал-эрх зүй Е10320101 6/21/2024
250 Монгол улсын их сургууль Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D011402 6/21/2024
251 Отгонтэнгэр их сургууль Боловсрол судлал F01110101 6/21/2024
252 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Цахилгаан холбоо D061901 6/21/2024
253 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Утасгүй холбоо D061902 6/21/2024
254 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Химийн технологи D071102 6/20/2024
255 Төмөр замын дээд сургууль Цахилгаан хангамж D071305 6/20/2024
256 Төмөр замын дээд сургууль Барилгын инженер D073202 6/20/2024
257 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Электроник D071401  6/20/2024
258 Төмөр замын дээд сургууль Авто инженер D071601 6/20/2024
259 Төмөр замын дээд сургууль Төмөр замын цахилгаан холбоо, телемеханик D071403 6/20/2024
260 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Нийгмийн ажил D092301 6/20/2024
261 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Хөдөлгөөн засал D091501 6/20/2024
262 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Нүүр ам судлал D091101 6/20/2024
263 Хөдөө аж ахуйн сургууль Биотехнологи D051202 6/20/2024
264 Монгол улсын их сургууль Хими
D053101 6/20/2024
265 Шихихутуг их сургууль Эрх зүй D042101 6/20/2024
266 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  “Зүү төөнө засал” D091703 5/24/2024
267 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль Экологи 52101 5/24/2024
268 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Солонгос хэл/ D023101 4/30/2024
269 Хөдөө аж ахуйн сургууль Байгаль орчны хяналт үнэлгээ E07120104 4/30/2024
270 Монгол улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Е04110101 4/17/2024
271 Монгол улсын их сургууль Маркетинг D041401 4/17/2024
272 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Санхүү D041201 4/17/2024
273 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Маркетинг D041401 4/17/2024
274 Монгол улсын их сургууль Мэдээллийн систем D061303 4/17/2024
275 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны сургууль Сувилахуй C091301 1/18/2024
276 Монгол улсын их сургууль Компьютерийн сүлжээ D061201 12/19/2023
277 Монгол улсын их сургууль Газар зүй D053202 12/19/2023
278 Монгол улсын их сургууль Газар зохион байгуулалт D053211 12/19/2023
279 Монгол улсын их сургууль Геологи D053203 12/19/2023
280 Монгол улсын их сургууль Физик D053301 12/19/2023
281 Монгол улсын их сургууль Экологи D052101 12/19/2023
282 Монгол улсын их сургууль Математик D054101 12/19/2023
283 Монгол улсын их сургууль Биологи D051101 12/19/2023
284 Монгол улсын их сургууль Биотехнологи D051202 12/19/2023
285 Соёл Урлагийн их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/ D011404 12/19/2023
286 Соёл Урлагийн их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн/ D011404 12/19/2023
287 Отгонтэнгэр их сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 12/19/2023
288 Соёл Урлагийн их сургууль Уран зураг D021301 12/19/2023
289 Соёл Урлагийн их сургууль Зураг авалт D021101 12/19/2023
290 Соёл Урлагийн их сургууль Бүжгийн урлаг D021507 12/19/2023
291 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн удирдлага/ D041301 12/19/2023
292 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага/Маркетингийн удирдлага/ D041301 12/19/2023
293 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага/Мэдээллийн системийн удирдлага/ D041301 12/19/2023
294 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага/Хүний нөөцийн удирдлага/ D041301 12/19/2023
295 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага/Олон улсын бизнесийн удирдлага/ D041301 12/19/2023
296 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Менежмент/Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/ D041302 12/19/2023
297 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Менежмент/ Харилцаа холбооны менежмент/ D041302 12/19/2023
298 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Менежмент/Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент/ D041302 12/19/2023
299 МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар Багш, бага ангийн боловсрол D011301  12/19/2023
300 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Анагаах Ухаан D091201 10/21/2023
301 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, математикийн боловсрол D011401  9/30/2023
302 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, математикийн боловсрол /Мэдээлэл зүй D011401  9/30/2023