Холбоо барих

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ
3/5/2024
Сургуулийн нэр Хөтөлбөрийн нэр Түвшин Индекс Хүчинтэй хугацаа
1 Монгол улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл магистр Е04110101 4/17/2024
2 Монгол улсын их сургууль Маркетинг бакалавр D041401 4/17/2024
3 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Санхүү бакалавр D041201 4/17/2024
4 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Маркетинг бакалавр D041401 4/17/2024
5 Монгол улсын их сургууль Мэдээллийн систем бакалавр D061303 4/17/2024
6 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Солонгос хэл/ бакалавр D023101 4/30/2024
7 Хөдөө аж ахуйн сургууль Байгаль орчны хяналт үнэлгээ магистр E07120104 4/30/2024
8 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  “Зүү төөнө засал” бакалавр D091703 5/24/2024
9 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль Экологи магистр 52101 5/24/2024
10 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Химийн технологи бакалавр D071102 6/20/2024
11 Төмөр замын дээд сургууль Цахилгаан хангамж бакалавр D071305 6/20/2024
12 Төмөр замын дээд сургууль Барилгын инженер бакалавр D073202 6/20/2024
13 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Электроник бакалавр D071401  6/20/2024
14 Төмөр замын дээд сургууль Авто инженер бакалавр D071601 6/20/2024
15 Төмөр замын дээд сургууль Төмөр замын цахилгаан холбоо, телемеханик бакалавр D071403 6/20/2024
16 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Нийгмийн ажил бакалавр D092301 6/20/2024
17 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Хөдөлгөөн засал бакалавр D091501 6/20/2024
18 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Нүүр ам судлал бакалавр D091101 6/20/2024
19 Хөдөө аж ахуйн сургууль Биотехнологи бакалавр D051202 6/20/2024
20 Монгол улсын их сургууль Хими
бакалавр D053101 6/20/2024
21 Шихихутуг их сургууль Эрх зүй бакалавр D042101 6/20/2024
22 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/ бакалавр D023101 6/21/2024
23 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Олон улсын харилцаа бакалавр D022204 6/21/2024
24 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/ бакалавр D023101 6/21/2024
25 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Үйлдвэрлэлийн дизайн бакалавр D021203 6/21/2024
26 Соёл Урлагийн их сургууль Дуулах урлаг бакалавр D021503 6/21/2024
27 Их засаг олон улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 6/21/2024
28 Мандах их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 6/21/2024
29 Монгол улсын их сургууль Банк бакалавр D041203 6/21/2024
30 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Маркетинг бакалавр D041401 6/21/2024
31 Төмөр замын дээд сургууль Зүтгүүрийн аж ахуй бакалавр D104101 6/21/2024
32 Төмөр замын дээд сургууль Вагоны аж ахуй бакалавр D104102 6/21/2024
33 Дотоод хэргийн их сургууль Гэмт явдал судлал-эрх зүй магистр Е10320101 6/21/2024
34 Монгол улсын их сургууль Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) бакалавр D011402 6/21/2024
35 Отгонтэнгэр их сургууль Боловсрол судлал доктор F01110101 6/21/2024
36 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Цахилгаан холбоо бакалавр D061901 6/21/2024
37 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Утасгүй холбоо бакалавр D061902 6/21/2024
38 Их засаг олон улсын их сургуулийн Чингис Соосэ олон улсын харилцааны сургууль Олон улсын харилцаа бакалавр D031202 8/31/2024
39 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт  бакалавр D078810 9/5/2024
40 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Мэдээллийн технологи бакалавр D061304 12/26/2024
41 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Программ хангамж бакалавр D061302 12/26/2024
42 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Системийн аюулгүй байдал бакалавр D061202 12/26/2024
43 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Сүлжээний технологи бакалавр D061903 12/26/2024
44 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургууль
Программ хангамж бакалавр D061302 12/26/2024
45 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Мэдээллийн систем бакалавр D061303 12/26/2024
46 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол бакалавр D011407 6/4/2025
47 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалавр D011201 6/4/2025
48 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/ бакалавр D011404 6/4/2025
49 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Сэтгүүл зүй бакалавр D032101 6/4/2025
50 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Эдийн засаг бакалавр D031101 6/4/2025
51 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Сэтгүүл зүй бакалавр D032101 6/4/2025
52 Дотоод хэргийн их сургууль Шүүх шинжилгээ- эрх зүй бакалавр D103204 6/4/2025
53 Дотоод хэргийн их сургууль Хилийн алба- эрх зүй бакалавр D103802 6/4/2025
54 Дотоод хэргийн их сургууль Цагдаагийн ажил- эрх зүй бакалавр D103201 6/4/2025
55 Дотоод хэргийн их сургууль Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл- эрх зүй бакалавр D103202 6/4/2025
56 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Эх барихуй бакалавр D091302 6/4/2025
57 Монгол улсын их сургууль Биологи доктор F05110101 6/4/2025
58 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хүнсний инженерчлэл бакалавр D072101 6/4/2025
59 Монгол улсын их сургууль Бизнесийн менежмент магистр E04130201 6/4/2025
60 Отгонтэнгэр их сургууль Бизнесийн удирдлага бакалавр D041301 6/4/2025
61 Отгонтэнгэр их сургууль Эрх зүй бакалавр D042101 6/4/2025
62 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, бага ангийн боловсрол бакалавр D011301  6/4/2025
63 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, бага ангийн боловсрол бакалавр D011301  6/4/2025
64 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалавр D011201 6/4/2025
65 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, математикийн боловсрол бакалавр D011401  6/4/2025
66 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол бакалавр D011406  6/16/2025
67 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол бакалавр D011410   6/16/2025
68 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, насан туршийн боловсрол бакалавр D011405  6/16/2025
69 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /орос хэл/ бакалавр D011409  6/16/2025
70 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /хятад хэл/ бакалавр D011409  6/16/2025
71 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /япон хэл/ бакалавр D011409  6/16/2025
72 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /солонгос хэл/ бакалавр D011409  6/16/2025
73 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Сэтгэл судлал бакалавр D031301  6/16/2025
74 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Артиллери бакалавр D103102 6/16/2025
75 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Цэргийн холбооны инженер бакалавр D103106 6/16/2025
76 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Программ хангамж бакалавр D061302 6/16/2025
77 Монгол улсын их сургууль Компьютерын ухаан бакалавр D061301  6/16/2025
78 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Мэдээлэл зүй бакалавр D061101 6/16/2025
79 Монгол улсын Эрдмийн их сургууль Бизнесийн удирдлага магистр Е04130101 6/16/2025
80 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Төрийн удирдлага бакалавр D041303 6/16/2025
81 Отгонтэнгэр их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 6/16/2025
82 Их засаг олон улсын их сургууль Эрх зүй бакалавр D042101 6/16/2025
83 Их засаг олон улсын их сургууль Эрх зүй магистр Е04210101 6/16/2025
84 Монгол Улсын Консерваторийн  Дуулах урлаг бакалавр D021503 6/16/2025
85 Монгол Улсын Консерваторийн  Хөгжимдөх урлаг /үндэсний/  бакалавр D021502  6/16/2025
86 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль График дизайн бакалавр D021202  6/16/2025
87 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Нийгмийн ажил бакалавр D092301 6/16/2025
88 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Нийгмийн ажил бакалавр D092301 6/16/2025
89 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Нийгмийн ажил бакалавр D092301 6/16/2025
90 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи бакалавр D072304 9/30/2025
91 Монгол улсын их сургууль Маркетинг магистр Е04140101 4/15/2026
92 Соёл Урлагийн их сургууль Сэтгүүл зүй бакалавр D032101 4/15/2026
93 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Биотехнологи бакалавр D051202 4/15/2026
94 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Ерөнхий цэрэг, хуягт танкийн команд бакалавр D103101 4/15/2026
95 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль "Радиотехникийн команд" бакалавр D103108 4/15/2026
96 Дотоод хэргийн их сургууль "Онцгой байдал- гамшгаас хамгаалах алба " бакалавр D103205 4/15/2026
97 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Авто инженер бакалавр D071601 4/15/2026
98 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт бакалавр D071402 4/15/2026
99 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Металл боловсруулах технологи бакалавр D071502 4/15/2026
100 Техник технологийн дээд сургууль Барилгын инженер бакалавр D073202 4/15/2026
101 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи бакалавр D072202 4/15/2026
102 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Сувилахуй бакалавр D091301 4/15/2026
103 Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль Эм зүй бакалавр D091601 4/15/2026
104 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Уламжлалт анагаах ухаан магистр Е09170101 4/15/2026
105 Хөдөө аж ахуйн сургууль Агрономи магистр Е08110101 4/15/2026
106 Хөдөө аж ахуйн сургууль Мал эмнэл зүй бакалавр D084101 4/15/2026
107 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хувцасны дизайн бакалавр D021201 4/15/2026
108 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (англи хэл) бакалавр D023101 4/15/2026
109 Монгол улсын их сургууль Төрийн удирдлага бакалавр D041303 4/15/2026
110 Мандах их сургууль Санхүү бакалавр D041201 4/15/2026
111 Монгол улсын их сургууль Санхүү магистр E04120101 4/15/2026
112 Монгол улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 4/15/2026
113 Рояаль олон улсын их сургууль Бизнесийн удирдлага магистр Е04130101 4/15/2026
114 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Боловсрол судлал бакалавр D011101 4/15/2026
115 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /дизайн, зураг зүйн багш/ бакалавр D011404 4/15/2026
116 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /дүрслэх урлагийн багш/ бакалавр D011404 4/15/2026
117 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /дизайн, технологийн багш/ бакалавр D011404 4/15/2026
118 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /нийгмийн ухааны багш/ бакалавр D011403 4/15/2026
119 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /түүхийн багш/ бакалавр D011403 4/15/2026
120 Соёл Урлагийн их сургууль Жүжиглэх урлаг бакалавр D021505 4/26/2026
121 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол бакалавр D011403 5/5/2026
122 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол бакалавр D011407 5/5/2026
123 Монгол улсын их сургууль Нийгмийн ажил бакалавр D092301 6/30/2026
124 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Эрх зүй бакалавр D042101 6/30/2026
125 Их засаг олон улсын их сургууль Банк бакалавр D041203 6/30/2026
126 Их засаг олон улсын их сургууль Эдийн засаг бакалавр D031101 6/30/2026
127 Хөдөө аж ахуйн сургууль Эдийн засаг бакалавр D031101 6/30/2026
128 Хөдөө аж ахуйн сургууль Эдийн засаг, статистик бакалавр D031103 6/30/2026
129 Хөдөө аж ахуйн сургууль Ойн аж ахуй бакалавр D082101 6/30/2026
130 Хөдөө аж ахуйн сургууль Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ бакалавр D081107 6/30/2026
131 Хөдөө аж ахуйн сургууль Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ магистр Е08110104 6/30/2026
132 Соёл Урлагийн их сургууль Хөгжимдөх урлаг бакалавр D021502  7/2/2026
133 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Интерьер дизайн бакалавр D021204 7/2/2026
134 Отгонтэнгэр их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (хятад) бакалавр D023101 7/2/2026
135 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (Турк) бакалавр D023102 7/2/2026
136 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Орос) бакалавр D023101 7/2/2026
137 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) бакалавр D023101 7/2/2026
138 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) бакалавр D023102 7/2/2026
139 Оточ Манрамба их сургууль Уламжлалт анагаах ухаан бакалавр D091701 7/2/2026
140 Шинэ анагаах ухаан их сургууль Эм зүй бакалавр D091601 7/2/2026
141 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Лабораторийн техникч Дипломын С091401 7/2/2026
142 Отгонтэнгэр их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Aнгли хэл) бакалавр D011409  7/2/2026
143 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Эдийн засаг бакалавр D031101 7/2/2026
144 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 7/2/2026
145 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Бизнесийн удирдлага бакалавр D041301 7/2/2026
146 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Санхүү бакалавр D041201 7/2/2026
147 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Банк бакалавр D041203 7/2/2026
148 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Санхүү магистр E04120101 7/2/2026
149 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Бизнесийн удирдлага магистр E04130101 7/2/2026
150 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл магистр E04110101 7/2/2026
151 Монгол улсын их сургууль Програм хангамж магистр Е06130201 10/14/2026
152 Монгол улсын их сургууль Мэдээллийн систем магистр Е06130301 10/14/2026
153 Монгол улсын их сургууль Мэдээллийн технологи магистр Е06130401 10/14/2026
154 Шихихутуг их сургууль Эрх зүй магистр E04210101 10/14/2026
155 Орхон их сургууль Эрх зүй магистр E04210101 10/14/2026
156 Дотоод хэргийн их сургууль Эрх зүй бакалавр D042101 10/14/2026
157 Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургуулйн харьяа Билиг ДС
Эрх зүй
бакалавр D042101 10/14/2026
158 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Хими) бакалавр D011402 10/14/2026
159 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Физик) бакалавр D011402 10/14/2026
160 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Биологи) бакалавр D011402 10/14/2026
161 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, байгалийн ухааны (Газарзүй) бакалавр D011402 10/14/2026
162 Монгол улсын их сургууль Программ хангамж бакалавр D061302 10/14/2026
163 Хөдөө аж ахуйн сургууль Архитектур   бакалавр D073101 12/22/2026
164 Хөдөө аж ахуйн сургууль Хүнсний инженерчлэл бакалавр D072101 12/22/2026
165 Хөдөө аж ахуйн сургууль Газар зохион байгуулалт магистр Е07310101 12/22/2026
166 Монгол улсын их сургууль Цөмийн инженерчлэл бакалавр D071306 12/22/2026
167 Хөдөө аж ахуйн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл  бакалавр D041101 12/22/2026
168 Хөдөө аж ахуйн сургууль Маркетинг  бакалавр D041401 12/22/2026
169 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Аялал жуулчлалын менежмент  бакалавр D041304 12/22/2026
170 Монгол улсын их сургууль Бизнесийн удирдлага  доктор F04130101 12/22/2026
171 Монгол улсын их сургууль Олон улсын харилцаа бакалавр D031202 12/22/2026
172 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Aнгли хэл)   бакалавр D011409 12/22/2026
173 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Герман хэл)   бакалавр D011409 12/22/2026
174 Дотоод хэргийн их сургууль Хууль сахиулах удирдлага магистр E10320103 1/12/2027
175 Дотоод хэргийн их сургууль Гамшиг судлал магистр E10320501 1/12/2027
176 Монгол улсын их сургууль Геофизик бакалавр D053205 1/12/2027
177 ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль Газар зохион байгуулалт бакалавр D053211 1/12/2027
178 Этүгэн их сургууль  Сувилахуй бакалавр D091301 2/21/2027
179 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (франц) бакалавр D023102 2/21/2027
180 Монгол улсын их сургууль Хэл шинжлэл (герман) бакалавр D023202 2/21/2027
181 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (хятад) бакалавр D023101 2/21/2027
182 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (хятад) бакалавр D023102 2/21/2027
183 Монгол улсын их сургууль Хэл шинжлэл (хятад) бакалавр D023202 2/21/2027
184 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэлний орчуулга (япон) бакалавр D023101 2/21/2027
185 Монгол улсын их сургууль Гадаад хэл, орон судлал (япон) бакалавр D023102 2/21/2027
186 Монгол улсын их сургууль Философи бакалавр D022301 2/21/2027
187 Санхүү эдийн засгийн их сургууль Маркетинг бакалавр D041401 2/21/2027
188 Хөдөө аж ахуйн сургууль Менежмент бакалавр D041302 2/21/2027
189 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Менежмент бакалавр D041302 2/21/2027
190 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Логистик менежмент бакалавр D041305 2/21/2027
191 Ач анагаах ухааны их сургууль Нүүр ам судлал бакалавр D091101 2/21/2027
192 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Нүүр амны техникч Дипломын С091101 2/21/2027
193 Этүгэн их сургууль  Био-Анагаах ухаан бакалавр D091401 2/21/2027
194 Этүгэн их сургууль  Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер ) бакалавр D071402 2/21/2027
195 Их засаг олон улсын их сургуулийн харьяа Дүрслэх урлаг дизайн технологийн дээд сургууль Архитектур бакалавр D073101 2/21/2027
196 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Боловсрол судлал магистр Е01110101 3/14/2027
197 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Боловсролын удирдлага магистр Е01110102 3/14/2027
198 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Механик инженер
бакалавр D071501 3/14/2027
199 Дотоод хэргийн их сургууль Хил судлал магистр E10380201 3/14/2027
200 Монгол улсын их сургууль Ойн аж ахуй бакалавр D082101 5/12/2027
201 Дархан дээд сургууль Багш, бага ангийн боловсрол бакалавр D011301 5/12/2027
202 Дархан дээд сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалавр D011201 5/12/2027
203 Монгол улсын их сургууль Багш, байгалийн ухааны боловсрол /биологи/ бакалавр D011402 5/12/2027
204 Санхүү эдийн засгийн их сургууль Эрх зүй бакалавр D042101 5/12/2027
205 Монгол улсын их сургууль Социологи бакалавр D031402 6/17/2027
206 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Сувилахуй бакалавр D091301 6/17/2027
207 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Хөдөлмөр засал бакалавр D091502 6/17/2027
208 Монгол улсын их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 6/17/2027
209 Улаанбаатар эрдэм их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр D041101 6/17/2027
210 Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт сургууль Санхүү бакалавр D041201 6/17/2027
211 Монгол Улсын Эрдмийн их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл магистр Е04110101 6/17/2027
212 Отгонтэнгэр их сургууль Боловсрол судлал магистр E01110101 6/29/2027
213 Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалавр D011201 6/29/2027
214 Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/ бакалавр D011409 6/29/2027
215 Монгол Улсын Эрдмийн Их сургууль Боловсрол судлал доктор F01110101 6/29/2027
216 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Аялал жуулчлалын менежмент бакалавр D041304 6/29/2027
217 Соёл Урлагийн их сургууль Менежмент бакалавр D041302 6/29/2027
218 Соёл Урлагийн их сургууль Маркетинг бакалавр D041401 6/29/2027
219 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Бизнесийн удирдлага магистр E04130101 6/29/2027
220 Соёл Урлагийн их сургууль Аялал жуулчлал бакалавр D101501 6/29/2027
221 Монгол улсын их сургууль Биохими бакалавр D051201 6/29/2027
222 Санхүү эдийн засгийн их сургууль Мэдээллийн систем бакалавр D061303 6/29/2027
223 МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/ бакалавр D011409 6/29/2027
224 Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалавр D011201 6/29/2027
225 Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль Багш, бага ангийн боловсрол бакалавр D011301 6/29/2027
226 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Сувилахуй Дипломын C091301 7/5/2027
227 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургууль Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч Дипломын С091701 7/5/2027
228 Ач анагаах ухааны их сургууль Анагаах ухаан бакалавр D091201 7/5/2027
229 Соёл Урлагийн их сургууль Номын сан судлал бакалавр D032201 7/5/2027
230 Мон-Алтиус дээд сургууль  Спортын дасгалжуулагч  бакалавр D101401 7/5/2027
231 Мон-Алтиус дээд сургууль  Багш, биеийн тамирын боловсрол  бакалавр D011437 7/5/2027
232 Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль Эдийн засаг бакалавр D031101 8/31/2027
233 Монгол улсын их сургууль Эрх зүй бакалавр
D042101
9/28/2027
234 Соёл Урлагийн их сургууль Үндэсний язгуур урлаг бакалавр D021509 9/28/2027
235 Соёл Урлагийн их сургууль Найруулах урлаг /кино,телевиз/ бакалавр D021512 9/28/2027
236 Соёл Урлагийн их сургууль Найруулах урлаг /театрын/ бакалавр D021512 9/28/2027
237 Монгол улсын их сургууль Урлаг судлал бакалавр D028801 9/28/2027
238 Монгол улсын их сургууль Утга зохиол судлал бакалавр D023204 9/28/2027
239 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Хувцасны дизайн
бакалавр D021202 9/28/2027
240 Монгол Улсын Эрдмийн их сургууль Гадаад хэл, шинжлэл  доктор F023203 9/28/2027
241 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Барилгын инженерчлэл бакалавр D073204 10/7/2027
242 Хөдөө аж ахуйн сургууль Хүнсний чанар, аюулгүй байдал бакалавр D072103 10/7/2027
243 Их засаг олон улсын их сургууль Барилгын инженерчлэл бакалавр D073204 10/7/2027
244 Үндэсний техникийн их сургууль  Барилгын инженерчлэл бакалавр D073204 10/7/2027
245 Үндэсний техникийн их сургууль  Цахилгаан хангамж бакалавр D071310 10/7/2027
246 Үндэсний техникийн их сургууль  Цахилгааны инженер магистр E071309 10/7/2027
247 Үндэсний техникийн их сургууль  Геодези бакалавр D053201 10/27/2027
248 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Усны барилга байгууламж бакалавр D073207 10/28/2027
249 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи бакалавр D073209 10/29/2027
250 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах ухааны сургууль Сувилахуй Дипломын C091301 1/10/2028
251 Монгол улсын их сургууль Сэтгүүл зүй бакалавр D032101 1/18/2028
252 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны сургууль Эх барихуй Дипломын C091308 1/18/2028
253 Шинэ анагаах ухаан их сургууль Анагаах ухаан бакалавр D091201 1/18/2028
254 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи бакалавр D072401 1/18/2028
255 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Газрын тосны боловсруулалтын технологи
магистр E071105 1/18/2028
256 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Химийн боловсруулалтын технологи магистр E071103 1/18/2028
257 Технологийн дээд сургууль Хүнсний чанар, аюулгүй байдал бакалавр D072103 1/18/2028
258 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй бакалавр D102201 2/10/2028
259 Дотоод хэргийн их сургууль Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа бакалавр D103206 2/10/2028
260 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  “Уламжлалт анагаахын засал” бакалавр D091704 5/24/2028
261 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Дүрс оношилгоо Дипломын С091203 5/24/2028
262 Хөдөө аж ахуйн сургууль Аялал жуулчлал бакалавр 101501 5/24/2028
263 Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Спортын дасгалжуулагч бакалавр 101401 5/24/2028
264 Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол бакалавр 011201 5/24/2028
265 Технологийн дээд сургууль Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи бакалавр 072105 5/24/2028
266 Технологийн дээд сургууль Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи бакалавр 072104 5/24/2028
267 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль Газар зохион байгуулалт  доктор 073101 5/24/2028
268 Соёл Урлагийн их сургууль Соёл судлал бакалавр 031401 5/24/2028
269 Мандах их сургууль Программ хангамж бакалавр 61302 5/24/2028
270 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль Экологи бакалавр 052101 5/24/2028
271 Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн сургууль Санхүү бакалавр 041201 6/22/2028
272 Этүгэн Их сургуулийн Инженерчлэл, эдийн засаг менежментийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл  бакалавр 041101 6/22/2028
273 Санхүү Эдийн засгийн  их сургуулийн ахисан түвшний сургууль Бизнесийн удирдлага доктор 041301 6/22/2028
274 Санхүү Эдийн засгийн их сургуулийн ахисан түвшний сургууль  Менежмент доктор 041303 6/22/2028
275 Дотоод хэргийн их сургуулийн Шинжлэн магадлахуйн институт Шинжлэн магадлахуй   магистр 103204 6/22/2028
276 Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль Гэмт явдал судлал доктор 103207 6/22/2028
277 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт бакалавр 072902 6/22/2028
278 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль  Хүнсний чанар, аюулгүй байдал бакалавр 072103 6/29/2028
279 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Агрономи доктор F081109 8/28/2028
280 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Ургамлын нөөц биоүйлдвэрлэл магистр E081114 8/28/2028
281 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Хөрс судлал  магистр E081112 8/28/2028
282 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Хөрс судлал  доктор F081112 8/28/2028
283 Соёл Урлагийн их сургуулийн Соёлын сургууль Соёл судлал магистр E031401 8/31/2028
284 Монгол Улсын их сургуулийн  Шинжлэх ухааны сургуулийн  Эдийн засаг  бакалавр D031101 8/31/2028
285 Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн Боловсрол судлалын сургууль Нийгмийн ажил  бакалавр D092301 8/31/2028
286 Монгол Улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны их сургуулв Гадаад хэлний орчуулга  бакалавр D023101 9/4/2028
287 Сити их сургууль Жүжиглэх урлаг бакалавр D021501 9/4/2028
288 Их засаг олон улсын их сургуулийн харъяа Дүрслэх урлаг, дизайн технологийн дээд сургууль Хувцасны дизайн
бакалавр D021202 9/4/2028
289 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль График дизайн бакалавр D021106 9/4/2028
290 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль Интерьер дизайн бакалавр D021204 9/4/2028
291 Соёл Урлагийн их сургуулийн Хөгжмийн урлагийн сургууль Хөгжмийн урлаг  бакалавр D021201 9/4/2028
292 Монгол Улсын их сургуулийн  Дорнод аймаг дахь сургуулийн  Боловсрол судлал  бакалавр D011101 9/4/2028
293 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи магистр E072401 9/5/2028
294 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи доктор F072401 9/5/2028
295 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Хэрэглээнй шинжлэх ухааны сургууль Химийн инженерчлэл  бакалавр D071101 9/5/2028
296 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургууль Эх барихуй бакалавр D091308 9/6/2028
297 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургууль Эм найруулагч  бакалавр D091602 9/6/2028
298 Глобал удирдагч их сургууль Сувилахуй бакалавр D091301 9/6/2028
299 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургууль Сувилахуй бакалавр D091301 9/6/2028
300 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны сургууль Сувилахуй Дипломын C091301 9/6/2028
301 Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургууль Сувилахуй бакалавр D091301 1/10/2029
302 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Эм зүйн сургууль Эм зүй бакалавр D091601 1/10/2029
303 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био Анагаахын сургууль Био-анагаах ухаан бакалавр D091401 1/10/2029
304 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул бакалавр D053209 2/7/2029
305 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль Геологи бакалавр D053204 2/7/2029
306 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль Нийгмийн эрүүл мэнд бакалавр D091801 7/18/2029
307 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Эдийн засаг бакалавр 031101 1/23/2033
308 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл бакалавр 041101 1/23/2033
309 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Нягтлан бодох бүртгэл магистр 041101 1/23/2033
310 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Санхүү бакалавр 041201 1/23/2033
311 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Санхүү магистр 041201 1/23/2033
312 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Мэдээллийн систем бакалавр 061303 1/23/2033
313 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Банк бакалавр 041203 1/23/2033
314 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Бизнесийн удирдлага бакалавр 041301 1/23/2033
315 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Бизнесийн удирдлага магистр 041301 1/23/2033
316 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль Маркетинг бакалавр 041401 1/23/2033

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ
Сургуулийн нэр-Монгол Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Магадлан итгэмжлэлийн давтамж Магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа
1 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин IE7533-28 2 2026.06.28
2 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Үсчин SO5141-11 3 2026.06.28
3 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Үс заслын технологич SO5141-14 3 2026.06.28
4 Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Гоо засалч SO5142-11 3 2026.06.28
5 Монгол солонгосын политехник коллеж Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин IE7533-28 2 2026.06.28
6 Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж Тогооч IF 5120-11 1 2026.06.28
7 Архангай аймаг дахь Гурвантамир мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Малын бага эмч AH 3240-17 1 2026.06.28
8 Монгол солонгосын политехник коллеж Автомашины засварчин TC 8211-20 2 2026.06.28
9 Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Мехатроник IM3119-23 1 2024
10 Үйлдвэрлэл урлалын Политехник коллеж Гоо заслын технологич SO5142-21 2 2024
11 Хэнтий аймаг дахь Политехник коллеж Оёмол  бүтээгдэхүүний оёдолчин IE7533-28 2 2027.10.31
12 Өвөрхангай аймаг дахь политехник коллеж Оёмол  бүтээгдэхүүний оёдолчин IE7533-28 2 2027.10.31
13 Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллеж Малын бага эмч AH3240-17 1 2028.03.10
14 Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллеж Сантехник, халаалт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн техникч PS3115-67 1 2028.03.10
15 Хүнс, технологийн Политехник коллеж Талх нарийн боов үйлдвэрлэлийн технологийн ажилтан IF7512-34 1 2028.03.10
16 Хүнс, технологийн Политехник коллеж Ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийн техник-технологич
IF3142-19 1 2028.03.10
17 Хүнс, технологийн Политехник коллеж Тогооч IF5120-11 1 2028.05.12
18 Хүнс, технологийн Политехник коллеж Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний техник-технологич IF3434-14 1 2028.05.12
19 Техник, технологийн Политехник коллеж Тогооч IF5120-11 1 2028.05.12
20 Техник, технологийн Политехник коллеж Барилгын сантехникч CF7126-36 1 2028.05.12
21 Их засаг Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Үсчин SO5141-11 1 2028.05.12
22 Их засаг Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Хэвлэлийн график дизайнч AD7321-11 1 2028.05.12
23 Техник, технологийн Политехник коллеж Барилга угсралтын мужааны техникч CF3112-43 1 2028