Холбоо барих

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ-сэн огноо

Магадлан итгэмжлэлийн дуусах хугацаа

1

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Сувилахуй

D091301

2017

2022.11.06

2

Хөдөө аж ахуйн сургууль

Зоо инженер, технологи

D081104

2018

2023.12.20

3

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Агрономи

D081101

2018

2023.12.20

4

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

2018

2023.12.20

5

Монгол улсын боловсролын их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

2018

2023.12.20

6

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Нийгмийн эрүүл мэнд

D091801

2018

2023.04.30

7

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Эм зүй

D091601

2018

2023.04.30

8

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Био-анагаах ухаан

 D091401

2018

2023.04.30

9

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2018

2023.04.30

10

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

2018

2023.04.30

11

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

D071201

2018

2023.04.17

12

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрийн экологи

D071202

2018

2023.04.17

13

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Архитектур

D073101

2018

2023.04.17

14

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Шим тэжээл судлал

D072102

2018

2023.04.17

15

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

 D072302

2018

2023.06.26

16

Монгол улсын их сургууль

Электроник

D071401

2018

2023.06.26

17

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

2018

2023.12.19

18

Монгол улсын их сургууль

Компьютерийн сүлжээ

D061201

2018

2023.12.19

19

Монгол улсын их сургууль

Газар зүй

D053202

2018

2023.12.19

20

Монгол улсын их сургууль

Газар зохион байгуулалт

D053211

2018

2023.12.19

21

Монгол улсын их сургууль

Геологи

D053203

2018

2023.12.19

22

Монгол улсын их сургууль

Физик

D053301

2018

2023.12.19

23

Монгол улсын их сургууль

Экологи

D052101

2018

2023.12.19

24

Монгол улсын их сургууль

Математик

D054101

2018

2023.12.19

25

Монгол улсын их сургууль

Биологи

D051101

2018

2023.12.19

26

Монгол улсын их сургууль

Биотехнологи

D051202

2018

2023.12.19

27

Соёл урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/

D011404

2018

2023.12.19

28

Соёл урлагийн их сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн/

D011404

2018

2023.12.19

29

Дорнод их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

2018

2023.12.19

30

Отгонтэнгэр их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

2018

2023.12.19

31

Соёл урлагийн их сургууль

Уран зураг

D021301

2018

2023.12.19

32

Соёл урлагийн их сургууль

Зураг авалт

D021101

2018

2023.12.19

33

Соёл урлагийн их сургууль

Бүжгийн урлаг

D021507

2018

2023.12.19

34

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн удирдлага/

D041301

2018

2023.12.19

35

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Маркетингийн удирдлага/

D041301

2018

2023.12.19

36

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Мэдээллийн системийн удирдлага/

D041301

2018

2023.12.19

37

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Хүний нөөцийн удирдлага/

D041301

2018

2023.12.19

38

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Бизнесийн удирдлага/Олон улсын бизнесийн удирдлага/

D041301

2018

2023.12.19

39

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/

D041302

2018

2023.12.19

40

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/ Харилцаа холбооны менежмент/

D041302

2018

2023.12.19

41

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Менежмент/Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент/

D041302

2018

2023.12.19

42

Монгол улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

E04110101

2019

2024.04.17

43

Монгол улсын их сургууль

Маркетинг

D041401

2019

2024.04.17

44

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Санхүү

D041201

2019

2024.04.17

45

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Маркетинг

D041401

2019

2024.04.17

46

Монгол улсын их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

2019

2024.04.17

47

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Мэдээлэл зүй

D061101

2019

2020.04.17

48

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос хэл/

D023101

2019

2024.04.30

49

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Байгаль орчны хяналт үнэлгээ

E07120104

2019

2024.04.30

50

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Химийн технологи

D071102

2019

2024.06.20

51

Төмөр замын дээд сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

2019

2024.06.20

52

Төмөр замын дээд сургууль

Барилгын инженер

D073202

2019

2024.06.20

53

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Электроник

D071401

2019

2024.06.20

54

Төмөр замын дээд сургууль

Авто инженер

D071601

2019

2024.06.20

55

Төмөр замын дээд сургууль

Төмөр замын цахилгаан холбоо, телемеханик

D071403

2019

2024.06.20

56

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2019

2024.06.20

57

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Хөдөлгөөн засал

D091501

2019

2024.06.20

58

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Нүүр ам судлал

D091101

2019

2024.06.20

59

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Биотехнологи

D051202

2019

2024.06.20

60

Монгол улсын их сургууль

Хими

D053101

2019

2024.06.20

61

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль

Олон улсын харилцаа

D022204

2019

2024.06.21

62

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/

D023101

2019

2024.06.21

63

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/

D023101

2019

2024.06.21

64

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Үйлдвэрлэлийн дизайн

D021203

2019

2024.06.21

65

Соёл Урлагийн их сургууль

Дуулах урлаг

D021503

2019

2024.06.21

66

Их засаг олон улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2019

2024.06.21

67

Мандах их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2019

2024.06.21

68

Монгол улсын их сургууль

Банк

D041203

2019

2024.06.21

69

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль

Маркетинг

D041401

2019

2024.06.21

70

Төмөр замын дээд сургууль

Менежмент

D041302

2019

2020.06.21

71

Төмөр замын дээд сургууль

Зүтгүүрийн аж ахуй

D104101

2019

2024.06.21

73

Төмөр замын дээд сургууль

Вагоны аж ахуй

D104102

2019

2024.06.21

74

Дотоод хэргийн их сургууль

Гэмт явдал судлал-эрх зүй

Е10320101

2019

2024.06.21

75

Монгол улсын их сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

D011402

2019

2024.06.21

76

Отгонтэнгэр их сургууль

Боловсрол судлал

F01110101

2019

2024.06.21

77

Шихихутуг их сургууль

Эрх зүй

D042101

2019

2024.06.20

78

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Цахилгаан холбоо

D061901

2019

2024.06.20

79

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Утасгүй холбоо

D061902

2019

2024.06.20

80

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн систем

D061303

2019

2024.12.26

81

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Мэдээллийн технологи

D061304

2019

2024.12.26

82

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Програм хангамж

D061302

2019

2024.12.26

83

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Системийн аюулгүй байдал

D061202

2019

2024.12.26

84

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Сүлжээний технологи

D061903

2019

2024.12.26

85

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль

Програм хангамж

D061302

2019

2024.12.26

86

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Анагаах ухаан

D091201

2019

2022.09.30

87

МУБИС, Математик, Байгалийн ухааны сургууль

“Багш, математикийн боловсрол”

D011401

2019

2023.09.30

88

МУБИС, Математик, Байгалийн ухааны сургууль

Багш, математикийн боловсрол /Мэдээлэл зүй

D011402

2019

2023.09.30

89

Монгол улсын их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2013

2021.10.09

90

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн, Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль


Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол


D011407

2020

2025.06.04

91

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх боловсролD011201

2020

2025.06.04

92

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн, Багшийн сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /дуу хөгжмийн багш/


D011404

2020

2025.06.04

93

Ховд их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

2020

2025.06.04

94


Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль

Багш, бага ангийн боловсролD011301

2020

2025.06.04

95

Ховд Их Сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

2020

2025.06.04

96

Ховд Их Сургуулийн

Багш, математикийн боловсрол

D011401

2020

2025.06.04

97

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2020

2025.06.04

98


Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Эдийн засаг

D031101

2020

2025.06.05

99

Монгол улсын боловсролын
их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

2020

2025.06.04

100

Дотоод хэргийн их сургуулийн Шинжлэх магадлахуйн институт

Шүүх шинжилгээ- эрх зүй

D041101

D103204

2025.06.04

101

Дотоод хэргийн их сургуулийн Хилийн албаны сургууль

Хилийн алба- эрх зүй

D103802

2020

2025.06.04

102

Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн

Цагдаагийн ажил- эрх зүй

D103201

2020

2025.06.04

103

Дотоод хэргийн их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл- эрх зүй

D103202

2020

2025.06.04

104

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Сувилахуйн сургууль

Эх барихуй

D091302

2020

2025.05.04

105

Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургууль

Биологи

F05110101

2020

2025.06.04

106Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль


Хүнсний инженерчлэл

D072101

2020

2025.06.04

107

Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Бизнесийн менежмент

E04130201

2020

2025.06.04

108

Отгонтэнгэр их сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

2020

2025.06.04

109

Эм Ай Ю дээд сургууль

Бизнесийн удирдлага

D041301

2020

2025.06.04

110

Отгонтэнгэр их сургууль

Эрх зүй 

D042101

2020

2025.06.04

111

Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Боловсрол судлалын сургууль

Багш, биеийн тамирын боловсрол

D011410

2020

2025.06.26

112

Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Боловсрол судлалын сургууль

Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол

D011406

2020

2025.06.26

113

Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Боловсрол судлалын сургууль

Багш, насан туршийн боловсрол

D011405

2020

2025.06.26

114

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /орос хэл/

D011409

2020

2025.06.26

115

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /хятад хэл/

D011409

2020

2025.06.26

116

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /япон хэл/

D011401

2020

2025.06.26

117

Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол /солонгос хэл/

D011409

2020

2025.06.26

118

МУБИС, Боловсрол судлалын сургууль

Сэтгэл судлал

D031301

2020

2025.06.26

119

ҮБХИС-Цэргийн нэгдсэн сургууль

Артиллери

D103102

2020

2025.06.26

120

ҮБХИС-Цэргийн нэгдсэн сургууль

Цэргийн холбооны инженер

D103106

2020

2025.06.26

121

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Программ хангамж

D061302

2020

2025.06.26

122

МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Компьютерын ухаан

D06130

2020

2025.06.26

123

АШУҮИС, Био-Анагаахын сургууль

Мэдээлэл зүй

D061101

2020

2025.06.26

124

Монгол улсын Эрдмийн их сургууль, Бизнесийн эрдмийн сургууль

Бизнесийн удирдлага

Е04130101

2020

2025.06.26

125

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Төрийн удирдлага

D041303

2020

2025.06.26

126

Отгонтэнгэр их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

2020

2025.06.26

127

Их Засаг олон улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Эрх зүй

D042101

2020

2025.06.26

128

Их Засаг олон улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургууль

Эрх зүй

Е04210101

2020

2025.06.26

129

Монгол Улсын Консерваторийн Хөгжмийн урлаг, дуулаачийн сургууль

Дуулах урлаг

D021503

2020

2025.06.26

130

Монгол Улсын Консерваторийн Үндэсний хөгжмийн мэргэжлийн сургууль

Хөгжимдөх урлаг /үндэсний/

D021502

2020

2025.06.26

131

Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль

График дизайн

D021202

2020

2025.06.04

132

Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Боловсрол судлалын сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2020

2025.6.26

133

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2020

2025.06.26

134

Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийн Бизнесийн Удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

2020

2020.06.16