Манай гарын авлага ЮНЕСКО-ийн цахим номын санд байршлаа.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс "Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин" гарын авлагыг орчуулан гаргасан билээ. Энэхүү гарын авлага ЮНЕСКО-ийн цахим номын санд байршсан баяртай мэдээ ирлээ.

https://unesdoc.unesco.org/ark...