"МОНГОЛ УЛСАД ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИХ ШАЛГУУР, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ БАЙДАЛ" судалгааны төслийн тайлангийн танилцуулга"МОНГОЛ УЛСАД ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИХ ШАЛГУУР, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ БАЙДАЛ" судалгааны төслийн тайлангийн танилцуулга 12-р сарын 28-ны 12 цагт Багшийн хөгжлийн ордны 605 тоотод болно.

Сонирхсон хүмүүс цахимаар оролцож болно.