Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалт "Багш боловсрол"

Монгол улсын их, дээд сургуулиудад хэрэгжүүлж буй бакалаврын боловсролын сургалтын хөтөлбөр судлалын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Тус хурал Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албаны дарга, доктор О. Янжмаа Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалт "Багш боловсрол" сэдвээр илтгэл хэлэлцүүллээ.