Мэдээ, мэдээлэл

БМИҮЗ ТАЙЛАН 2023
БМИҮЗ ТАЙЛАН 2023

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.

“ДЭЭД БОЛОН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД 2024  ОНД АЖИЛЛАХ ШИНЖЭЭЧИЙГ  ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
“ДЭЭД БОЛОН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД 2024 ОНД АЖИЛЛАХ ШИНЖЭЭЧИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Дээд болон мэргэжлийн  боловсролын сургалтын байгууллага, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд 2024 онд ажиллах шинжээчдэд магадлан итгэмжлэх байгууллагын ...

УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлагын төсөлд санал авч байна.УМИ шалгуур, шаардлагын төсөлтэй ...

ЖУРАМ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
ЖУРАМ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс баримт бичгийн төсөлд санал авч байна. Журам, шалгуур, шаардлагын нэрТөсөлтэй таницахСанал өгөх1. ...

"Боловсролын чанарын баталгаажуулалт" олон улсын  эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулна
"Боловсролын чанарын баталгаажуулалт" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулна

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн 25 жилийн ойг тохиолдуулан "Боловсролын чанарын баталгаажуулалт" олон улсын эрдэм шинжилгээний ...

Хамтарсан хөтөлбөрийн мэдээлэл
Хамтарсан хөтөлбөрийн мэдээлэл

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2007 оны 03 сарын 27-ны өдрийн 88 дугаар тушаалаар Монгол Улсад үйл ...