Цаг үеийн мэдээлэл

Хамтарсан хөтөлбөрийн мэдээлэл
Хамтарсан хөтөлбөрийн мэдээлэл

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2007 оны 03 сарын 27-ны өдрийн 88 дугаар тушаалаар Монгол Улсад үйл ...

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДАД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДАД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн харьяа Ахлах сургуулийн сургуулийн ...

БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВТЭЙ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВТЭЙ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн дэргэдэх Боловсролын зэрэг, баримт ...

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 35 ДУГААР СУРГУУЛЬ, “ЭРДМИЙН ХӨТӨЧ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДАД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 35 ДУГААР СУРГУУЛЬ, “ЭРДМИЙН ХӨТӨЧ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДАД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 35 дугаар сургууль, “Эрдмийн хөтөч” цогцолбор сургуулийн 12 дугаар ангийн суралцагчдад “Магадлан ...

UMAP ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ХАВРЫН ХУРАЛ БОЛЛОО
UMAP ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ХАВРЫН ХУРАЛ БОЛЛОО

2023 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Ази-Номхон далайн их, дээд сургуулиудын мобилити (UMAP) холбооны Зөвлөлийн ...

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ КОМИСС ХУРАЛДАЖ БАЙНА
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ КОМИСС ХУРАЛДАЖ БАЙНА

Тус хуралдаанаар мэргэжлийн боловсролын 1 байгууллагад ажилласан шинжээчийн багийн тайланг хэлэлцэж шийдвэр гаргана.Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн ...

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧИДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЭХЛЭВ
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧИДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЭХЛЭВ

Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааны хүрээнд 2023 оны 3 дугаар сарын 9-өөс 24-ний ...