МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ КОМИСС ХУРАЛДАЖ БАЙНА

Тус хуралдаанаар мэргэжлийн боловсролын 1 байгууллагад ажилласан шинжээчийн багийн тайланг хэлэлцэж шийдвэр гаргана.Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн 4 хөтөлбөрийн шийдвэрийг батламжилна.