Холбоо барих

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 001 дугаар тогтоолоор "Мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага" батлагдлаа.