МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх шалгуур, шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг БМИҮЗ-ийн Ажлын албаны захирлын 2023 оны 11 дүгээр сарын 16 ны өдрийн А/172 тоот тушаалаар томилон ажиллуулсан. Ажлын хэсгийн боловсруулсан төсөлд олон нийтээс санал хүлээн авч байна.

Та саналаа 2023 оны 05 сарын 01 ний өдрийг хүртэл otgonbuzmaa@mncea.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70109391 дугаарт холбогдож авна уу.

Доорх холбоосоор орж материалтай танилцана уу.

МБС-ын_хөтөлбөрийн_шалгуур_шаардлага_Tusul.docx