Холбоо барих

Нийгмийн шинжлэх ухаан, сэтгүүл мэдээлэл зүй

Овог нэр

Цол зэрэг

Үндсэн мэргэжил

Ажлын газар

1

Маулет Зулькафиль

Доктор, профессор

Сэтгүүлч

МУИС. Сэтгүүл зүйн тэнхэм

2

Мягмарсүрэн Одмандах

Доктор, профессор

МХУЗ-ын багш

МУБИС МСС