Пүрэвжавын ОРГИЛМАА

Албан тушаал: ДБСБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч

Мэргэжил: Химийн технологич инженер, Гадаад худалдаа гаалийн эдийн засагч

Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр /докторант/, дэд профессор

Төгссөн сургууль: ШУТИС, ОУБТЗДС, ОУУБИС

Шагнал: Боловсролын тэргүүний ажилтан