Реко Ази төслийн Монголын үндэсний тайлантай танилцана уу


Европын Холбооны Эрасмус+ сангийн санхүүжилттэй РЕКО Ази төсөл нь Ази, Номхон далайн бүс нутгийн улсуудын Үндэсний Мэдээллийн Төвийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой төсөл юм.  Уг төсөлд  Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Соёл Урлагийн Их Сургуулиуд оролцож байна. Төслийн хүрээнд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл тэргүүтэй оролцогчид суурь тайланг амжилттай бэлтгэлээ. Тус тайлан нь Монгол Улсын боловсролын тогтолцооны тухай мэдээллийг нэгтгэн тусгасан баримт бичиг юм. Дараах холбоосоор орж тайлантай танилцана уу.

RecoASIA-National_Report_MONGOLIA.pdf