САНАЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур, шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын 2022 оны 11 сарын 28-ны А/180 тоот тушаалаар 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан. Энэхүү ажлын хэсгээс боловсруулсан шалгуур, шаардлагад олон нийтээс санал хүлээн авч байна. Та саналаа 2023 оны 04 сарын 28-ны өдрийг хүртэл orgilmaa@mncea.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү.  Дэлгэрэнгүй 70109391 дугаарт холбогдож авна уу.

ДБСБ_шалгуур_шаардлага-2023.04.17-_санал_авах.docx