САН

“БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ” СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА 2022
“БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ” СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА 2022

Эрхэм судлаачид та бүхнийг Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс жилд нэг удаа эрхлэн гаргадаг хөндлөнгийн хянан ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонин №9
Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонин №9

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины 2022 оны 3 дугаар улиралын дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины 2022 оны 2 дахь дугаар хэвлэгдэн гарлаа
Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины 2022 оны 2 дахь дугаар хэвлэгдэн гарлаа

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины 2022 оны 2 дахь дугаар бэлэн боллоо. Энэ дугаарт ерөнхий боловсролын сургууль ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №7
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №7

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины шинэ дугаар гарлаа. 2022 оны анхны дугаарыг та бүхэн хүлээн авна уу.

Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин
Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс “Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин” гарын авлагыг та бүхний хүртээл болгож байна.

"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН  ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ  СУРАЛЦАГЧДЫН ҮЗЭЛ БОДОЛ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.
"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ СУРАЛЦАГЧДЫН ҮЗЭЛ БОДОЛ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.

"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" хянан магадлагаа бүхий сэтгүүлд шинэ өгүүлэл нийтлэгдлээ. Та бүхэн танилцана уу. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №6
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №6

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины шинэ дугаар гарлаа. 2021 оны отгон дугаарыг та бүхэн хүлээн авна уу.